CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang Đắc đạo

THÔNG BÁO VỀ LỄ KHÁNH THÀNH

DI TÍCH TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG ĐẮC ĐẠO

 

Kính thưa đại chúng,

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Hội đủ duyên lành, được sự hoan hỷ của các cấp Giáo hội, sự giúp đỡ và cho phép của các cấp Chính quyền, cùng sự hiệp tâm đồng lực của Phật tử gần xa, Hệ phái Khất sĩ – Thành viên GHPGVN trọng thể tổ chức Lễ Đặt đá phục dựng Di tích Đắc đạo của Tổ sư vào ngày 11/11/2020 (nhằm 26/9/Canh Tý) để bày tỏ tâm nguyện báo đáp ân đức Tổ Thầy, góp phần phụng sự Đạo pháp – Dân tộc.

Nay công trình đã tạm hoàn mãn và được sự đồng ý của Chính quyền các cấp và sự cho phép của Giáo hội, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ sẽ long trọng tổ chức Lễ Khánh thành nhằm khánh tạ sự hộ niệm của 10 phương Tam bảo và cảm trọng công đức của thập phương hiến cúng, nhờ đó mà công trình Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo đến nay được thập phần viên mãn.

I. CHƯƠNG TRÌNH 2 NGÀY

Thời gian: Ngày 25-26/9 Nhâm Dần (ngày 20-21/10/2022).

Sau đây là chương trình của 2 ngày lễ và kế hoạch của từng ngày:

* NGÀY 25-9 NHÂM DẦN

- Đối tượng cung thỉnh: Quý chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội và Chính quyền các cấp.

 Chương trình như sau:

- 08g00: Cung đón chư Tôn đức Tăng Ni quang lâm

- 08g30: Lễ chính thức:

- Niệm Phật cầu gia hộ

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

- Diễn văn khai mạc

- Tặng hoa, quà chúc mừng

- Công bố Quyết định Bổ nhiệm Ban Quản trị Di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Phát biểu nhận nhiệm vụ

- Phát biểu của đại diện Chính quyền các cấp

- Phát biểu của BTS Phật giáo tỉnh

- Đạo từ của Trung ương Giáo hội

- Cảm tạ của BTC

- Cắt băng khánh thành

- Tụng kinh cầu nguyện

- Hồi hướng

- 14g00: Tọa đàm

- 19g00: Thuyết pháp

* NGÀY 26-9 NHÂM DẦN

Đối tượng: Chư Tôn đức Tăng Ni Phật giáo Khất sĩ. 

Số lượng: Chư Tăng: 150 + Chư Ni: 130-150 = 280-300 vị + 500 Phật tử.

Được phân bổ như sau: GĐ I: 20 vị. GĐ II: 10 vị. GĐ III: 30 vị. GĐ IV: 50 vị. GĐ V: 30 vị. GĐ VI: 10 vị.

Chư Tôn đức Ni NGHP: 50. Chư Ni GĐ I: 10 vị. Chư Ni GĐ III: 30 vị. Chư Ni GĐ IV: 35 vị. Chư Ni GĐ VI: 5 vị.

Chương trình cụ thể như sau:

- 8g00: Cung nghinh chư Tôn đức

- 8g30: Chính thức khai mạc Đại lễ

- Niệm Phật cầu gia hộ   

- Tuyên bố lý do, thông qua chương trình và giới thiệu thành phần tham dự

- Diễn văn Đại lễ khánh thành Di tích đắc đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Tặng hoa, quà chúc mừng

- Phát nguyện của đại diện Tăng Ni

-  Cảm tưởng của đại diện Phật tử

- Đạo từ của Hòa thượng chứng minh

-  Niêm hương, tụng kinh cầu nguyện

- Cảm tạ của Ban Tổ chức

- Hồi hướng

- 10g30: Trai tăng cầu nguyện âm siêu dương thới

- 12g00: Hoàn mãn

II. CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM

* Chủ đề chính: CÔNG TÁC PHÁT HUY PHÁP BẢO VÀ BẢO TỒN CÁC DI VẬT, DI TÍCH LIÊN HỆ ĐẾN CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG

- Các chủ đề phụ:

         1) Công tác biên tập các tác phẩm do Tổ sư Minh Đăng Quang trước tác

         2) Nhìn lại công việc sớ giải và diễn thơ Chơn lý

        3) Công tác bảo tồn các di vật của Tổ sư Minh Đăng Quang

        4) Công tác bảo tồn và xây dựng mới các di tích do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập

- Đề nghị: Mỗi Giáo đoàn, Phân đoàn đề cử ít nhất 1-2 vị tham gia thuyết trình về các chủ đề trên.

- Các bài đều theo quy cách chung:

+ Font chữ Times New Roman, co chữ 13, hàng đơn, khoảng 3-6 trang A4.

+ Sử dụng cước chú cho những chú thích cần thiết.

- Bài nộp trễ nhất vào ngày 10-9 Nhâm Dần (5-10-2022).

- Ban Tổ chức sẽ chủ động mời các tác giả trình bày dựa trên các bài viết.

III. BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH

Ban Chứng minh:

HT. Giác Nhường

HT. Giác Tường

HT. Giác Giới

HT. Giác Ngộ

Trưởng ban:

HT. Giác Toàn

Phó ban:     HT. Giác Pháp

HT. Minh Bửu

HT. Minh Nhuần

HT. Minh Thành

CÁC TIỂU BAN

Ban Tiếp tân:

HT. Minh Nhuần

HT. Minh Bửu

HT. Minh Tông

HT. Giác Nhân

HT. Giác Nghiêm

HT. Minh Lộc

HT. Minh Thành

NS. Nhu Liên

Một số chư Tăng và chư Ni lớn hạ tại Kiên Giang

Ban Nội dung:    

TT. Giác Hoàng

TT. Minh Liên

ĐĐ. Minh Trúc   

ĐĐ. Giác Minh Tường 

Ban Xướng ngôn:                  

TT. Minh Lực

ĐĐ. Minh Nghi

Ban Trần thiết:

ĐĐ. Minh Sơn

ĐĐ. Minh Trúc

Ban Cung nghinh:

TT. Minh Nghiêm

ĐĐ. Minh Hậu

Ban Lưu trú:

TT. Giác Phổ

ĐĐ. Minh Sơn

ĐĐ. Minh Anh  

Ban Truyền thông:

TT. Giác Nhường

ĐĐ. Giác Đoan

TK. Giác Minh Lễ

Các cư sĩ: Tuấn, Diệu Anh 

Ban Thủ quỹ: 

NT. Tuyết Liên

NS. Nhu Liên

Ban Ghi công đức:

NS. Hiếu Liên (Ngọc Điểm)

Vài Sư cô và Phật tử

Ban Cắt băng khánh thành:

TK. Minh Trúc (PV. MĐQ)

SC. Trí Thông (Ngọc Phú)

Ban Thị giả:

ĐĐ. Giác Hậu

ĐĐ. Minh Thọ

Ban Quà tặng:

ĐĐ. Minh Nghi 

ĐĐ. Minh Trúc

Ban Điều tiết xe:

ĐĐ. Minh Nhãn (Láng Sen)

ĐĐ. Giác Thăng 

Ban Ẩm thực (phụ trách nấu) 

NS. Chánh Liên

Nhân sự của các Tiểu ban sẽ được bổ sung sau.

* Các số điện thoại cần liên hệ:

- TT. Giác Phổ (0903982545)

- ĐĐ. Minh Sơn (0352796155)

- ĐĐ. Minh Nghi (0938642524)

***

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan