CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thư mời viết bài hội thảo “HỆ PHÁI KHẤT SĨ: TƯ TƯỞNG PHẬT HỌC, LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP”

Tư liệu tham khảo:

https://daophatkhatsi.vn/

https://drive.google.com/drive/folders/11miXNOwPg1KanORWs1Ce99WdKq0oh7LH?usp=sharing

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan