CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tu thiền

 

Tu thiền vui lắm các bạn ơi!

Thân khỏe tâm an rất tuyệt vời,

Bình thường tâm vọng nhìn không thấy

Lúc ngồi yên lặng rõ ràng ngay.

Đứa nào đi ngang thì rõ biết

Đứa nào đi dọc cũng ghi luôn,

Làm tâm được tịnh thêm an lạc

Hạnh phúc niềm vui sẽ hiển bày.

    Chia sẻ với thân hữu: