CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ (1917-2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan