CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Họp trù bị cho khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 19

Để khóa tu truyền thống lần thứ 19 được diễn ra với nhiều thành tựu tốt đẹp, chư Tôn đức lãnh đạo chứng minh của các giáo đoàn cùng chư vị hành giả từ các nơi đã tập trung đông đủ theo danh sách đăng ký. Trong niềm hân hoan khi được trở về Tổ đình tu tập, nơi sinh trưởng của bậc Thầy khai mở nguồn pháp Khất sĩ thiêng liêng, đã làm cho người theo hạnh Khất sĩ thanh bần cảm thấy gần gũi đạo lý giải thoát.

Vào lúc 19h30’, chư Tôn đức lãnh đạo cùng đại chúng có cuộc họp trù bị để ổn định nhân sự trong Ban tổ chức, chương trình và nội quy sinh hoạt cho các vị tham dự khóa tu. Trong buổi họp có sự hiện diện của Hòa thượng Giác Nhường, HT. Giác Giới, HT. Giác Cầu, HT. Giác Dũng, HT. Giác Hà, HT. Giác Thanh, HT. Giác Thành và chư Tôn Thượng tọa, Đại đức từ các giáo đoàn, với tổng số lượng tham gia khóa tu lần này gồm có 162 vị hành giả.

Mở đầu cho buổi họp Hòa thượng Giác Giới nói lên ý nghĩa, lợi ích của khóa tu truyền thống được hình thành và phát triển, vì muốn cho hàng hậu tấn hiểu thêm về đường lối mà đức Tổ sư đã vạch trong khoảng thập niên 40. Tiếp theo Đại đức Giác Hoàng – Chánh thư ký của khóa tu truyền thống điều phối chương trình, đã cung an Ban chức sự và nêu lên có một số ý kiến nhằm hỗ trợ cho khóa tu được thập phần viên mãn. Cuối cùng Hòa thượng Giác Nhường chứng minh có đôi lời tán thán tinh thần chư Tôn đức lãnh đạo đã trợ duyên cho khóa tu ngày một tiến triển hơn và khích lệ chư hành giả nên nhiệt tâm tu tập để cho Tăng chúng hưng thạnh, đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc.

1

3

4

13

5

7

8

9

11

12

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan