CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


HT. Giác Giới chia sẻ pháp khóa tu Hệ phái lần 25

Hôm nay ngày mùng 7/3 năm Mậu Tuất, ngày thứ 4 của khóa tu, HT. Giác Giới - Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, Thiền chủ khóa tu đã thân lâm thiền đường chia sẻ đến chư Tôn đức hành giả chủ đề “Đạo Phật, đạo Giác Ngộ”.

 

Từ bài kinh Nhứt thiết lậu hoặc (Trung Bộ kinh): “Ta thuyết pháp để đoạn trừ các lậu hoặc cho người thấy cho người biết, chớ không phải cho người không thấy cho người không biết”, Ngài đã hướng đến lời dạy của đức Tổ sư trong Chơn lý: “sắc – thọ - tưởng - hành – thức, mê ác là tối khổ. Sắc – thọ - tưởng – hành – thức, sáng thiện là an vui. Sắc – thọ - tưởng – hành – thức, giác chơn là chơn như”.

Qua đó, Hòa thượng đã chỉ bày lộ trình tu tập từ thiền chỉ đi đến thiền quán, đoạn trừ các lậu hoặc đạt được giải thoát an vui. Trải qua thời gian hơn 2 tiếng đồng hồ trong hai buổi sáng chiều, Hòa thượng đã trình bày một cách súc tích nhất giúp chư hành giả dễ dàng thấu hiểu và áp dụng vào đời sống thực tại. Điều này đúng với tâm tư nguyện vọng của chư hành giả, đặc biệt là chư huynh đệ trẻ tuổi rất khao khát học hỏi từ những kinh nghiệm thực tiển, qua hơn nữa thế kỷ tu học nghiêm mật trong giáo pháp khất sĩ của Hòa thượng Thiền chủ.

Rất hoan hỷ với tâm nguyện ấy nên Ngài nhận lời trở lại với đại chúng vào chiều ngày hôm sau để thỏa lòng mong ước của chư vị hành giả.

    Chia sẻ với thân hữu: