CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


HT. Giác Ngộ chia sẻ về con đường hành đạo của cố Pháp sư

Vào lúc 19 giờ ngày 6 tháng 7 năm Ất Mùi (tức ngày 19/8/2015), tại giảng đường Pháp viện Minh Đăng Quang, Hòa thượng Giác Ngộ đã có buổi chia sẻ và ôn lại những kỉ niệm về khoảng thời gian mà cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên đã lái thuyền từ vân du ra miền Trung.

Theo đó, vào năm 1957 giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ do Đức Trưởng lão Nhị Tổ Giác Chánh làm Trưởng đoàn đã hành đạo ra các tỉnh miền Trung, và Hòa thượng Pháp sư là một trong những thành viên giảng sư lỗi lạc của đoàn. Với pháp âm trầm ấm ngân vang, Hòa thượng Pháp sư đã cảm hóa được nhiều giới cư gia quy ngưỡng Phật pháp, hướng về con đường Chánh pháp. Nhiều Phật tử đã phát tâm cúng dường để xây tịnh xá, và đặc biệt có 12 người đã xin xuất gia, hầu mong tiếp gót con đường “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” của Tổ sư Minh Đăng Quang. Và sau hai chuyến du hóa miền Trung, các vị đại đệ tử của Tổ sư lần lượt thành lập các Giáo đoàn thì cố Đại lão Hòa thượng cũng trở về lại miền Nam thành lập Giáo đoàn IV.

Nhớ lại giai đoạn vân du hành đạo của cố Đại lão Hòa thượng ở miền Trung, HT. Giác Ngộ chia sẻ rằng Tăng đoàn đã gặp rất nhiều khó khăn từ đi lại đến ăn uống, sinh hoạt mà nguyên nhân chính là do đang trong giai đoạn chiến tranh diễn ra ác liệt. Nhưng với tinh thần vì Đạo Pháp cao cả, đoàn Du Tăng vẫn vượt lên tất cả để vững tay chèo lái con thuyền từ thiêng liêng.

Cũng trong dòng hồi tưởng của mình, HT. Giác Ngộ cho biết, vì muốn Việt ngữ hóa kinh sách truyền bá Chánh pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang, cố Hòa thượng Pháp sư đã kết hợp các bản kinh công phu hằng ngày bằng Việt ngữ cùng với các bản kinh, kệ do Tổ sư chuyển dịch thành văn vần, biên tập thành quyển “Nghi thức Tụng niệm” để Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ tụng đọc ngày nay. Và đến năm 1961, cố Đại lão Hòa thượng đã đứng ra vận động, thực hiện in lại 10.000 bộ “Chơn Lý” với đầy đủ 69 tiểu luận, mà trước đây chỉ ấn tống từng quyển mỏng để dâng lên tưởng niệm ân đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Trong những phút cuối của buổi pháp thoại, HT. Giác Ngộ đã kính cẩn dâng những dòng thơ cảm niệm tri ân công đức lên cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên. Buổi pháp thoại đã nhận được sự hưởng ứng và lắng nghe của rất nhiều chư Tôn đức cùng các Phật tử.

H1 Copy

h2 Copy

H5 Copy

H7 Copy

H8 Copy

H9 Copy

H14 Copy

 H11 Copy

H12 Copy

H13 Copy

H15 Copy

H16 Copy

H17 Copy

H18 Copy

H19 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: