CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


HT. Giác Toàn thăm khóa tu Ni giới HPKS

Đà Lạt phố núi ngàn hoa

Tăng Ni Khất sĩ kết tòa sen thiêng.

Sáng mùng 10 tháng 3, hành giả khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 27 cung đón HT. Giác Toàn quang lâm thăm và chia sẻ giáo pháp tu học đến đại chúng.

Trời Đà Lạt sáng nay mưa phùn nhưng không làm chùn bước chân người Khất sĩ.

Sau lời thăm hỏi đại chúng, vì thời gian hạn chế, Hòa thượng đã chia sẻ pháp ý Tổ sư qua một vài nội dung chủ đạo của các bài Chơn lý “Lục căn” và “Bát Chánh đạo”.

Để đạt đến quả vị giải thoát, chúng ta phải thanh tịnh 6 căn và đi đúng theo con đường bát chánh mà chư Phật Tổ đã chỉ bày.

Người ta muốn lên cao, Trời, Phật, bởi đã kinh nghiệm, được học, nên lánh xa cõi người, dứt bỏ lục căn, quét sạch lục trần, tránh xa lục thức, làm Trời, Phật, vui sướng nhẹ nhàng chắc thật; lấy tinh thần làm vật chất, lấy đạo lý làm sự đời, mới là trong sạch”.

Bát Chánh đạo là con đàng đi của tất cả, của người giác ngộ hết mê lầm… Đắc đạo là đắc Niết-bàn, đắc đời là luân hồi, tức là đắc thiên đường hay đắc địa ngục. Đạo chánh là bởi thiện lành, không ác quấy. Ấn chứng của đạo là sự vui tươi, không khổ nhọc. Kẻ đã đi rồi mới tự biết là vui say no sướng hơn hết”.

Sau 4 ngày tu học với các thời khóa cố định của 26 khóa tu: Thiền hành, thiền tọa, học Chơn Lý, chia sẻ pháp hành,… chư hành giả đã khá thấm nhuần pháp tu, pháp hành của Hệ phái. Hôm nay lại được Hòa thượng nhắc nhở đúc kết lời Tổ dạy, đại chúng đã vô cùng hoan hỷ phát tâm tu tập trọn lành.

Nc1

Nc2

Cung đón Hòa thượng

NC3

HT Toan 1

Hòa thượng thăm hội chúng

HT Toan 2

HT Toan 3

HT Toan 6

HT Toan 5

NC4

Lắng nghe lời chia sẻ chân tình của Hòa thượng

NC6

Cung tiễn Hòa thượng

NC7

Chụp hình lưu niệm

    Chia sẻ với thân hữu: