CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


HT. Giác Toàn thăm và chia sẻ pháp tại khóa tu 18 của NGHPKS

Khóa tu Giới Định Tuệ lần thứ 18 do Ni giới HPKS tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Chung – Hóc Môn – TP. HCM đã bước sang ngày thứ năm trong chương trình tu học 7 ngày (từ mùng 8 đến 14 tháng 3 năm Ất Mùi - 2015).

Chiều nay, 30/4/2015 (nhằm ngày 12/3/Ất Mùi), HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, đương kiêm trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang đã quang lâm đạo tràng Tịnh xá Ngọc Chung và thuyết giảng chủ đề: “Tu tập thiền định qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo”.

HT2

Đầu tiên, Hòa thượng ân cần thăm hỏi và tán thán công đức của quý Ni trưởng quyết một lòng đi theo đường lối của Tổ sư là “tập sống chung tu học” theo chánh pháp của Phật, mà Tổ sư đã dựng lập nên Đạo Phật Khất Sĩ. Theo đó Hòa thượng động viên, sách tấn chư hành giả khóa tu.

Vì ít thời gian nên Hòa thượng chỉ chia sẻ một cách tóm lược ý pháp của Tổ sư qua Chơn lý Bát chánh đạo được cô đọng lại thành 5 bài học bao gồm cả pháp học và pháp hành:

- “Bát chánh đạo” là sự sống, tâm hồn của chúng sanh.

- “Bát chánh đạo” với vạn vật thiên nhiên.

- Khẳng định chức năng, phận sự của người tu.

- Quan niệm sống và sự hành trì hằng ngày.

- Tám đạo và tám quả.

Để kết thúc cho buổi thuyết giảng, Hòa thượng trùng tuyên lại lời của Tổ sư – nương theo ý pháp của đức Phật trong Chơn Lý: “Bát chánh đạo là con đàng đi của tất cả, của người đã giác ngộ hết mê lầm… Đắc đạo là đắc Niết-bàn, đắc đời là luân hồi, tức là đắc thiên đường hay đắc địa ngục. Đạo chánh là bởi thiện lành, không ác quấy. Ấn chứng của đạo là sự vui tươi, không khổ nhọc. Kẻ đã đi rồi mới tự biết là vui say no sướng hơn hết”.

Xin chia sẻ những hình ảnh tu tập trong ngày thứ năm - khóa tu lần 18 NGKS:

Giờ thiền hành:

th1

th2

th4

th5

Giờ thiền tọa:

tt1

tt2

tt3

Giờ ngọ trai:

dn1

dn2

dn3

Giờ học Chơn Lý:

HT1

HT3

HT4

HT5

HT6

HT7

HT8

HT9

    Chia sẻ với thân hữu: