CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa "Sống chung tu học" lần thứ 5

Trong hai năm từ 2015 trở lại đây, được sự chứng minh và khuyến khích của chư Tôn đức Tăng, chư Ni Giáo đoàn III đã tổ chức được 4 khóa “Sống chúng tu học”. Tuy còn rất mới mẻ, song các hành giả tham gia khóa tu đều ghi nhận lợi ích thiết thực của việc tu học bên nhau, đặc biệt trong các khóa tu học này. Dù vậy, chư Tôn đức Ni vẫn còn nhiều trăn trở “tổ chức một khóa tu như thế nào hiệu quả nhất để tăng trưởng đạo hạnh cho chư Ni trẻ, đồng thời nhắc nhở chư Ni thấm nhuần ý thức tu tập, bồi dưỡng kiến thức Phật học hầu trong tương lai mới làm tốt trọng trách thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”, nên đã cố gắng giữ gìn và phát huy sự nghiệp của Tổ Thầy, nâng cao đời sống phạm hạnh, giúp cho Ni giới có thời gian tập trung lại một trú xứ để tu học, cùng lắng nghe, chia sẻ, gần gũi hiểu biết nhau hơn, cân bằng giữa Pháp học và Pháp hành.

Sáng hôm nay, được sự cho phép của chư Tôn đ ức nh đạo GĐ. III, BTS GH PGVN tỉnh Gia Lai và sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương , tại đạo tràng TX. Ngọc Túc thuộc xã Cư An huyện Đăkpơ tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc khóa Sống chung tu học lần th 5.

Buổi lễ được sự chứng minh của: HT. Giác Trí , Tri sự phó kiêm Trưởng ban G iáo dục Tăng Ni GĐ III, trú trì TX. Ngọc Sơn - Tuy Phước , Bình Định; ĐĐ . Giác Hoàng, Phó Thường trực Ban GDTN và chư Tăng trú xứ TX. Ngọc Sơn.

Về phía Ni giới có sự chứng minh tham dự của : NT. Hiệp Liên -  Trưởng ban Q uản sự Ni chúng GĐ III, trú trì TX. Ngọc Trung - An Khê - Gia Lai; NT. Cảnh Liên - Phó ban Quản sự N i chúng GĐ III, trú trì TX. Ngọc Túc; quý Ni sư: Dung Liên, Tnh Liên, Chuyên Liên, Ngộ Liên, Hải Liên, Thanh Liên và chư Tôn đức Ni trong và ngoài tỉnh từ trên 30 ngôi tịnh xá cũng chính là 55 hành giả đã cùng nhau quay về tham dự khóa Sống chung tu học lần thứ 5; cùng đông đảo Phật tử với tâm hộ đạo.

Ni trưởng Cảnh Liên vô cùng xúc động khi có đôi lời tác b ạch:

Nhớ năm xưa Tổ sư khai lập Giáo hội Tăng-già Khất sĩ, dưới sự hướng dẫn của Tổ sư, chư Tăng sống chung tu học và hành đạo trong tinh thần hòa hợp, an lạc lợi ích khôn cùng. Trải qua khoảng thời gian vì thời duyên làm gián đoạn, nay đã đến lúc hàng hậu học con trò Khất sĩ vân tập về cùng “sống chung tu học” để sớm tìm đến đích giải thoát mà chúng ta đã khéo chọn lựa con đường cho mình. Ý thức được lợi ích của khóa tu mang lại, mỗi hành giả phải tự thân nỗ lực thật sự, tuân thủ thời khóa nghiêm túc và nhất là giữ yên lặng tuyệt đối cho thân khẩu và ý được trong sạch, trọn lành.

Cũng qua đây, Ni trưởng cùng chư Ni GĐ III đê đầu đảnh lễ kính ơn c hư Tôn đức nh đạo GĐ III cùng Giác linh cố Hòa thượng Giác Dũng  đã với lòng bi mẫn, chỉ đạo khuyến khích cho Ni giới GĐ III tổ chức những khóa Sống chung tu học ”.

Sư cô Hoa Liên báo cáo tổng số hành giả (55), trong đó gồm 2 vị Ni trưởng, 7 vị Ni s ư và 46 Sư cô. 

ĐĐ. Giác Hoàng thay mặt B an Tổ chức cung thỉnh Ban Chức sự và Ban Giáo thọ. 

Sư cô Hòa Liên thay mặt 55 hành giả phát nguyện 5 điều:

1- Nguyện tuyệt đối tuân thủ nội qui và thời khóa mà Ban Tổ chức đã đề ra.

2- Nguyện luôn luôn đoàn kết hòa hợp, học tập và sách tấn lẫn nhau trong tinh thần lục hòa cộng trụ.

3- Nguyện tinh tấn hành trì pháp học và pháp hành không chút giải đãi.

4- Nguyện cố gắng không vi phạm nội qui và giới pháp đã lãnh thọ.

5- Nguyện giữ gìn vệ sinh và tiết kiệm để không lạm phí của thường trụ Tam bảo.

Trong đạo từ chứng minh, HT. Giác Trí đã có lời: Trên bước đường thực hiện lý tưởng, người Tăng lữ không mong cầu gì ngoài được gần gũi các bậc mô phạm trưởng thượng đáng kính để học hỏi giáo pháp giải thoát, mà mang lại lợi lạc cho chúng sanh hoàn thành sứ mạng “tác Như L ai s , hành Như Lai s ”. 

Chư hành giả cần lắng nghe chư Tôn đức giảng giải giáo pháp, tự thân tích góp được phần lợi lạc. Thứ nhất là ôn lại hoặc học thêm kiến thức Phật học, làm cho vốn kiến thức Phật học tăng trưởng. Thứ hai học được kinh nghiệm tu tập của chư Tôn đức chân thành truyền đạt lại cho người sau. Hành giả tham gia khóa tu mới có cơ hội được lắng nghe học hỏi những kinh nghiệm tu hành của các bậc Thầy tiền bối. Và thứ ba, giờ học pháp cũng là một giờ tu hết sức hiệu quả, cả thân tâm ý của chúng ta tập trung vào lời giảng và giáo pháp chư Tôn đức chia sẻ, đó chính là hành giả đang thực hành pháp Văn, Tư, Tu. Nhờ vậy việc học của mình được thăng tiến còn nhờ vào sự nhắc nhở, nâng đỡ, chia sẻ của đại chúng khi được tu học sinh hoạt, sống chung nhau trong bảy ngày. Đó là ý nghĩa và sự cần thiết của việc sống chung tu học mà Đức Tổ sư nhắc nhở rất nhiều lần tiêu chí này cho Tăng Ni Khất sĩ:

“Nên tập sống chung tu học:

Cái Sống là phải sống chung,

Cái Biết là phải học chung,

Cái Linh là phải tu chung”.

Buổi lễ khai mạc kết thúc bằng giờ cúng dường ngọ trưa do nhóm Phật tử từ Áo Quốc xa xôi và Phật tử TX. Ngọc Chánh, Ngọc Chơn ( Đăk Lăk) dâng cúng với bổn nguyện cầu thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cũng như cầu mong chánh pháp luôn trường tồn.

Cũng như các khóa tu Truyền thống của Hệ phái Khất sĩ, trước khi khai mạc, Ni trưởng Hiệp Liên dẫn đoàn hành giả trì bình khất thực. Thông qua những hình ảnh này, bá tánh địa phương có cơ hội gieo duyên với Phật pháp.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhn từ buổi lễ.

Kmac 1

Chư Tôn đức Ni đảnh lễ Tam bảo chuẩn bị trì bình khất thực

Kmac 2

NT. Hiệp Liên dẫn đoàn hành giả khất thực

Kmac 3

Kmac 4

Kmac 5

Kmac 6

Kmac 7

Kmac 8

Kmac 9

Kmac 10

Kmac 11

Kmac 14

Chư Tôn đức Tăng chứng minh lễ Khai mạc

Kmac 15

SC. Hoa Liên báo cáo số lượng hành giả về tu học

Kmac 16

Kmac 17

Kmac 18

Đại đức Giác Hoàng cung an chức sự và ban giáo thọ

Kmac 19

NT. Cảnh Liên cảm tạ chư Tôn đức chứng minh

Kmac 20

SC. Hòa Liên và hành giả phát nguyện

Kmac 21

Kmac 22

HT. Giác Trí ban đạo từ sách tấn

Kmac 24

Phật tử cúng dường trai ngọ

Kmac 23

Kmac 25

Kmac 26

Kmac 12

Chụp hình lưu niệm khóa tu

Kmac 13

    Chia sẻ với thân hữu: