CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa tu Ni giới Giáo đoàn VI lần thứ 2

Sáng ngày 01/05/2018 (nhằm 16/03/Mậu Tuất), tạiTtịnh xá Phước Hưng ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra lễ Khai mạc khóa tu “Tập sống chung tu học” lần II dành cho Ni giới trong Giáo đoàn VI. Khóa tu diễn ra 6 ngày từ 01 – 06/05/2018 (nhằm ngày 16 – 21/03/Mậu Tuất) .

7g30 sáng, Thượng tọa  Giác Nhuận đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng - Ni khất thực hóa duyên trên đường Lý Thái Tổ, ấp Trầu xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tái hiện lại đời sống phạm hạnh Tăng đoàn thời Phật và Tổ sư Minh Đăng Quang.

9 giờ sáng cùng ngày lễ Khai mạc được diễn ra dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn VI: Thượng tọa Giác Nhuận - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Quận 6, Trị sự phó Giáo đoàn VIHhệ phái Khất sĩ, Phó trụ trì Tịnh xá Lộc Uyển, Trưởng ban Tổ chức khóa tu; Đại đức Minh Sĩ - Phó thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận 6, Thư ký Giáo đoàn 6 kiêm Quản chúng Tịnh xá Lộc Uyển; cùng 8 vị Tăng chúng Tịnh xá Lộc Uyển về tham dự và hướng dẫn khóa tu.

Về số lượng hành giả: có 28 vị hành giả Ni từ các tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI về tham dự khóa tu “Tập sống chung tu học” lần thứ 2. (Phước Hưng: 10 vị, Ngọc Sanh: 8 vị, Ngọc Tuyền: 4 vị, Ngọc Hưng: 1 vị, Ngọc Tân: 3 vị, Ngọc Chu: 2 vị). Trong số đó: Ni sư: 1 vị, Tỳ kheo ni: 23 vị, Thức xoa: 4 vị.

Trong buổi lễ Ni sư Chu Liên, Phó ban Tổ chức khóa tu đọc lời khai mạc.

Sư cô Phương Liên trụ trì Tịnh xá Phước Hưng, đơn vị đăng cai khóa tu “Tập sống chung tu học “ Ni giới trực thuộc Giáo đoàn VI báo cáo công tác tổ chức.

Sư cô Hồng Liên dâng lời cảm tạ đến chư Tôn Đức Tăng đã quang lâm chứng minh cho khóa tu Ni giới lần 2.

Phật tử Huệ Trí đã thay lời cho hơn 200 Phật tử hiện diện đọc lời phát nguyện hộ trì khóa tu.

Trong buổi lễ Thượng tọa  Giác Nhuận đã nhấn mạnh sự cần thiết quan trọng trong việc tu thiền, Ngài nói: để thực hiện lời của Tổ sư Minh Đăng Quang dạy, nên tập sống chung tu học, quay về cội nguồn của người con Khất sĩ.

Như ngôi nhà vụng lợp

Mưa liền xâm nhập vào

Cũng vậy tâm không tu

Tham dục liền xâm nhập.

Như ngôi nhà khéo lợp

Mưa không xâm nhập vào

Cũng vậy tâm khéo tu

Tham dục không xâm nhập (Trích kinh Pháp cú, kệ 13 – 14)

Ngài tán dương công đức của Sư cô Phương Liên và Ni chúng Tịnh xá Phước Hưng đơn vị đăng cai cũng như chứng minh - tán thán công đức của hàng Phật tử đã nhín ăn, nhịn mặc, dành thời gian để quay trở về khóa tu cúng dường tịnh tài, tịnh vật. Cầu nguyện cho chư Tôn đức Tăng – Ni và quý Phật tử thân tâm thường an lạc, cầu nguyện cho đất nước - thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Đại đức Minh Kính đã trùng tuyên Chơn Lý số 53, Sổ Tức Quan của Tổ sư Minh Đăng Quang đến hành giả của khóa tu.

Hình ảnh thiền tập diễn ra trong ngày khai mạc

    Chia sẻ với thân hữu: