CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 23

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học” (Chơn lý “Hòa bình”) và  thắp sáng lý tưởng Sa-môn hạnh, nên khóa tu Truyền thống Khất sĩ đã ra đời từ mùa xuân năm 2010 đến nay. Tiếp nối sự thành công của 22 khóa tu trước, sáng nay mùng 4 tháng 9 năm Đinh Dậu (23/10/2017), khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 23 được chính thức khai mạc tại Tịnh xá Ngọc Thạnh ( thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Quang lâm chứng minh có: Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Ngộ, HT. Giác Cầu - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Hà – Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V; HT. Giác Hùng – Giáo phẩm Hệ phái, Giáo phẩm Chứng minh GĐ III; HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực GĐ III; HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Phó Thư ký Hệ phái; HT. Minh Thuấn – Giáo phẩm Hệ phái kiêm Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Giác Sơn - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thường trực Tri sự GĐ II cùng nhiều chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và 122 hành giả tham dự khóa tu.

HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức phát biểu chúc mừng, khai mạc khóa tu đã diễn ra. Hòa thượng bày tỏ lòng tri ân đến chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã cùng nhau chung lo Phật sự trọng đại, cùng tổ chức khóa tu này. Trải qua 22 khóa, mỗi Giáo đoàn đều chịu trách nhiệm tổ chức 3-4 lần ở mỗi trú xứ khác nhau. Riêng Giáo đoàn V đã chọn Tịnh xá Ngọc Thạnh làm điểm tổ chức đến nay đã 3 lần. Hòa thượng nhấn mạnh đến trách nhiệm tu học của mỗi vị Tăng sư. Nhờ các khóa tu học này mà các thành viên trong Tăng đoàn được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm tu học, hướng đến đời sống giải thoát ngay trong hiện tại.

Sau lời phát biểu khai mạc là phần báo cáo Ban Thư ký. Đại đức Giác Hoàng đại diện Ban Thư ký báo cáo và cung an chức sự:

Số lượng hành giả tham dự như sau: GĐ I: 17 vị. GĐ II: 14 vị. GĐ III: 26 vị. GĐ IV: 15 vị. GĐ V: 42 vị. GĐ VI: 8 vị.

Thành phần Ban Chứng minh, Ban tổ chức và Ban Giáo thọ như sau.

BAN CHỨNG MINH

- HT. Giác Nhường – Đệ nhất chứng minh.

- HT. Giác Tường – Đệ nhị chứng minh.

- HT. Giác Ngộ - Đệ tam chứng minh.

- HT. Giác Cầu – Đệ tứ chứng minh.

BAN TỔ CHỨC

- HT. Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức

- HT. Giác Giới – Phó ban Tổ chức kiêm Thiền chủ

- HT. Giác Hà – Phó ban Tổ chức kiêm Hóa chủ

- HT. Giác Pháp – Đệ nhất Giám luật

- HT. Giác Nhân – Đệ nhị Giám luật

- HT. Giác Trí – Đệ nhất Giám thiền

- HT. Giác Cảnh – Đệ nhị Giám thiền

- HT. Minh Thuấn – Đệ nhất Kiểm soát

- HT. Giác Sơn – Đệ nhị Kiểm soát

- TT. Giác Thông – Đệ tam Kiểm soát

- TT. Giác Hạnh – Đệ nhất Điển lễ

- ĐĐ. Giác Hậu – Đệ nhị Điển lễ

- ĐĐ. Giác Hoàng – Chánh Thư ký

- ĐĐ. Giác Phương – Phó Thư ký

 - ĐĐ. Minh Thái – Phó Thư ký

BAN GIÁO THỌ

HT. Giác Ngộ: Ngày mùng 5

HT. Giác Giới: Sáng mùng 4, 9, 10.

HT. Giác Toàn: Chiều mùng 4 và sáng mùng 6.

HT. Giác Hà: Chiều mùng 6.

HT. Giác Pháp: Ngày mùng 7.

TT. Minh Thành: Ngày mùng 8.

Các vị: HT. Giác Nhân, HT. Giác Trí và chư Tôn đức Giáo phẩm hiện diện trong khóa tu phụ trách chiều mùng 9 và mùng 10.

Sau phần báo cáo và cung an chức sự của Đại đức Giác Hoàng là lời đạo từ của chư Tôn Hòa thượng chứng minh. HT. Giác Ngộ thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh và tán thán công đức của chư Tôn đức Giáo phẩm và hành giả của 6 Giáo đoàn đã về tham dự khóa tu. Hòa thượng nhấn mạnh đến vai trò của Giới Định Huệ trong tiến trình đưa đến giải thoát, giác ngộ.

Cuối cùng là lời cảm tạ của Ban Tổ chức khóa tu. Đại đức Giác Hoàng đã thay lời Ban tổ chức cảm tạ chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức đại diện các Giáo đoàn đã quang lâm chứng minh và tham dự lễ khai mạc khóa tu. Sự hiện diện của chư Tôn đức góp phần lễ khai mạc được trang nghiêm và thành tựu.

Sau đây là một số hình lễ khai mạc: 

Ktu23 km 10

Ktu23 km 4

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm chứng minh lễ Khai mạc

Ktu23 km 3

Ktu23 km 8

Ktu23 km 2

Ktu23 km 12

Hành giả khóa tu đảnh lễ chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Ktu23 km 5

Hòa thượng Giác Toàn phát biểu khai mạc

Ktu23 km 6

Ktu23 km 7

Ktu23 km 9

Ktu23 km 11

Ktu23 km 1

Ghi hình lưu niệm khóa tu

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan