CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 26

Sáng ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Dậu (nhằm ngày 16/02/2017) tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung thuộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, đã long trọng diễn ra lễ Khai mạc khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ lần thứ 26 (từ ngày 20 đến 26 tháng Giêng năm Đinh Dậu) do Ni giới Hệ phái tổ chức. Đây là lần đầu tiên nơi Tây nguyên xa xôi được đón bước chân của gần 200 đóa sen từ mọi miền đất nước quay về cùng sống chung tu học, nhằm thực hành theo con đường mà Tổ sư đã dạy “Nên tập sống chung tu học”.

Khóa tu nhằm khôi phục lại đường lối Phật Tăng xưa, với tinh thần giữ gìn và phát huy sự nghiệp của Tổ Thầy, nêu cao đời sống phạm hạnh của cố Ni trưởng Huỳnh Liên, giúp cho hàng hậu học, tập trung lại một trú xứ để tu học, để lắng nghe chia sẻ, gần gũi hiểu biết nhau hơn, để được cân bằng giữa pháp học và pháp hành; với tinh thần “Truyền đăng tục diệm”, trau dồi giới đức, được sự chứng minh của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai và các cấp chính quyền địa phương cùng Ban Lãnh đạo Ni giới hệ phái,

Chứng minh khóa tu gồm có: HT. Giác Hùng, Đệ nhất Chứng minh GĐ.III - Hệ phái Khất sĩ, trú trì Tịnh xá Ngọc Bửu – TP. Tuy Hòa; HT. Giác Thành, Chứng BTSPG tỉnh Gia Lai; HT. Giác Tần, Chứng minh GĐ.III, trú trì Tịnh xá Ngọc Duyên – Bình Định, cùng chư Tăng các trú xứ đồng về tham dự.

Về phía Ni giới có sự hiện diện chứng minh và tham dự khóa tu của chư vị Ni trưởng Hệ phái: Ni trưởng Chiêu Liên (Thiền chủ Khóa tu), Giáo phẩm Ni giới, trú trì TX. Ngọc Khánh - Long Khánh, Đồng Nai; NT. Phục Liên, GPNG TX. Ngọc Phương - TP Hồ Chí Minh; NT. Khiêm Liên – trụ trì TX. Nhật Huy – Đồng Nai; NT. Tố Liên, GPNG thuộc TX. Ngọc Phương - TP Hồ Chí Minh; NT. Giao Liên, GPNG thuộc TX. Ngọc Kinh - TP Huế; NT. Hiệp Liên, GPNG GĐ.III và NT. Cảnh Liên GPNG GĐ.III với 107 hành giả là những vị Tỳ-kheo-ni từ TP Hồ Chí Minh phồn hoa đô hội đến các miền tịnh xá Cao nguyên Đà Lạt, Duyên hải miền Trung hay Tây nguyên Đăk Lăk và đảo Lý Sơn xa xôi đồng về tham dự. Tổng số 116 vị, trong đó 9 vị chứng minh và 107 hành giả.

NT. Tố Liên đã đãi lao cho NT. Thiền chủ có lời: Trải qua hơn 70 năm từ khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang khai sáng Hệ phái Khất sĩ với chí nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp”, bụi thời gian đã làm cho con đường tu học cũng dần mai một. Với tâm nguyện thiết tha đem pháp hành sáng soi pháp học trước là để nhớ ơn Tổ Thầy đã dày công gầy dựng tiếp nối truyền thống của chư Phật Tăng xưa, kế là để duy trì những nếp sống đạo đức cao thượng, hướng đến chơn hạnh phúc, giải thoát giác ngộ và sau là để nêu gương truyền thừa cho đàn hậu học có thể vững tin tiếp bước, bảo tồn Chánh pháp.Với pháp hành Giới-Định-Tuệ

Trong mắt người có ngươi mới tỏ

Sách không Thầy biết ngỏ làm sao

Xưa nay giáo pháp truyền trao

Không Thầy há dễ trò nào nên danh.

Sau khi quí Ni trưởng, Ni sư thông qua chương trình, nội qui, thời khóa tu học, HT. Giác Tần thay mặt BTS GĐ III đã vô cùng hoan hỉ trong buổi khai mạc khi nhận thấy Ni giới Hệ phái ngày càng phát triển lại có tâm cầu học. Ngài đã sách tấn:Người sứ giả Như Lai ngoài giới học cần nhất là giới hành, vì Thân hành chính là bài pháp vô ngôn mà mỗi người Khất sĩ đang trực tiếp giáo hóa chúng sanh.Tiếp nối mạng mạch truyền đăng tục diệm, phát huy từ 25 khóa tu trước,hôm nay chư Tỳ-kheo-ni quay vềsống chung tu học làm sống dậy lời dạy của Tổ sư là nên tập sống chung tu học”. Ngài mong rằng những sứ giả Như Lai hiện tại đang tinh tấn với tâm cầu tu học trong tương lai sẽ:

Một cành mà nở trăm hoa

Bóng y bát đẹp quê ta từ rày

Chơn truyền Khất sĩ là đây

Bóng xưa với lại hình này dặm không

Đã không, không tới tận cùng

Nhất y, nhất bát dạo cùng nước non.

(Trích thơ Trụ Vũ)

HT. Giác Thành thay mặt BTSPG tỉnh Gia Lai ban đạo từ: Khi niên lạp càng cao, giáo phẩm càng lớn thì trách nhiệm càng dày. Bởi vậy càng cần nỗ lực tu tập, hướng dẫn đàn hậu tấn tiếp bước con đường Giới-Định-Tuệ .Trong thời khóa tu tập, khi sám hối tụng kinh, chấp tác, thọ trai trong chánh niệm là quí vị đang học Giới. Khi thiền tọa, thiền hành là đang học Định. Khi nghe giảng pháp, học Chơn lý là đang thực hành Tuệ. Giữ gìn tinh tấn thực hiện đúng thời khóa là quí vị đang thực hiện con đường tiến tới giải thoát. “Sống chung tu học đó là thực hành lối sống lục hòa cộng trụ mà đức Phật đã dạy và đó cũng là cách để người để tử Khất Sĩ thực hành ngỏ hầu tiếp thu và nối truyền giáo pháp Khất sĩ mà Tổ sư đã xiển dương.

Thay mặt cho 107 hành giả về tu học, Sư cô Hòa Liên, bằng sự tôn kính và hạnh phúc tràn đầy khi quỳ gối thành tâm phát nguyện tuân thủ nội qui và thời khóa mà BTC khóa tu đã đề ra, đoàn kết hòa hợp, học tập và sách tấn lẫn nhau trong tinh thần lục hòa cộng trụ; tinh tấn hành trì pháp học và pháp hành không chút giãi đãi; cố gắng không vi phạm nội qui và giới pháp đã lãnh thọ dù là giới nhỏ nhất.

Phật tử Thiện Lành đại diện chư Phật tử đạo tràng Tịnh xá Ngọc Trung cũng như các miền tịnh xá lân cận cũng đã phát tâm hộ trì khóa tu, nguyện dâng cúng tứ vật dụng, nhằm trợ duyên cho hành giả tu học có điều kiện tốt nhất mà yên tâm trau dồi giới đức.

Trước khi diễn ra lễ Khai mạc, Ni trưởng Chiêu Liên dù đã 90 tuổi cao sức yếu vẫn hướng dẫn Ni đoàn khất thực truyền thống tại thị xã An Khê trong khí trời khắc nghiệt đã làm nức lòng người dân nơi xứ sở Tây Nguyên này.

Xin trân trọng giới thiệu hình ảnh ghi nhận được từ buổi lễ:

NiGioi26 2

NiGioi26 3

NiGioi26 4

NiGioi26 5

NiGioi26 6

NiGioi26 7

NiGioi26 8

NiGioi26 9

NiGioi26 10

NiGioi26 11

NiGioi26 12

NiGioi26 15

NiGioi26 16

NiGioi26 17

NiGioi26 18

NiGioi26 19

NiGioi26 20

NiGioi26 21

NiGioi26 22

NiGioi26 23

NiGioi26 24

NiGioi26 25

NiGioi26 26

NiGioi26 27

NiGioi26 28

NiGioi26 29

NiGioi26 30

NiGioi26 31

NiGioi26 32

NiGioi26 33

NiGioi26 34

NiGioi26 35

NiGioi26 36

    Chia sẻ với thân hữu: