CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khai mạc và thời giảng đầu tiên khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 22

Thực hiện lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học” nên chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã tổ chức khóa tu “Truyền thống Khất sĩ” nhằm củng cố Tăng đoàn, góp phần xây dựng một đội ngũ Tăng-già có phẩm chất đạo hạnh và có nhận thức tốt về đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang nói riêng và giáo pháp nói chung. Từ mùa xuân năm 2010 đến nay, trải qua hơn 7 năm chư Tôn đức các Giáo đoàn luân phiên phát tâm đăng cai tổ chức các khóa tu Truyền thống 7 ngày đến nay đã 21 khóa.

Ktu22 1

Năm nay được sự cho phép của Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng và các cấp chính quyền, khóa tu “Truyền thống Khất sĩ” lần thứ 22 được tổ chức tại TX. Ngọc Thiền, Prenn, P.3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày mùng 4 đến 11 tháng 3 năm Đinh Dậu.

Hiện diện trong ngày khai mạc có HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái; HT. Giác Giới – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái; HT. Giác Thông – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Giáo phẩm Hệ phái; HT. Minh Bửu – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó BTS GHPGVN kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo Tây Ninh; HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, các Giáo đoàn và hành giả Hệ phái khoảng trên 120 vị về tham dự.

Trong buổi lễ, Hòa thượng Giác Toàn – Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc nói lên ý nghĩa của khóa tu và cảm ơn Giáo hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho khóa tu được diễn ra thuận lợi. Hòa thượng cũng cảm ơn các cấp chính quyền đã cấp giấy phép để khóa tu được tổ chức.

Đại đức Giác Hoàng thay lời Ban Thư ký đảnh lễ, cung an chức sự Ban Chứng minh và Ban Tổ chức khóa tu. Sau đây là danh sách các vị trong Ban Tổ chức.

BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC NHƯỜNG – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ nhất chứng minh

HT. GIÁC TƯỜNG – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ nhị chứng minh

HT. GIÁC PHÚC – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ tam Chứng minh

HT. GIÁC NGỘ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Đệ tứ Chứng minh

BAN TỔ CHỨC

HT. GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái: Trưởng ban Tổ chức kiêm Giáo thọ

HT. GIÁC GIỚI – Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban Tổ chức, Thiền chủ kiêm Giáo thọ

HT. GIÁC HÀ – Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V: Phó ban Tổ chức

HT. GIÁC CẢNH – Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban Tổ chức

TT. MINH LỘC – Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Phó Thư ký Giáo đoàn IV: Tri sự

HT. MINH BỬU – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Tây Ninh, Giáo phẩm Hệ phái: Đệ nhất Giám luật kiêm Giáo thọ

HT. GIÁC THÀNH – Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GĐ III: Đệ nhị Giám luật

HT. GIÁC MINH – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II: Đệ nhất Giám thiền

HT. GIÁC NHÂN – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Giáo phẩm Hệ phái: Đệ nhị Giám thiền kiêm Thư ký

HT. GIÁC MINH – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Phó ban Tăng sự Giáo đoàn III: Đệ nhất Kiểm soát

TT. GIÁC THÔNG – Giáo phẩm Giáo đoàn V: Đệ nhị Kiểm soát

ĐĐ. GIÁC HÒANG – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái: Chánh Thư ký

ĐĐ. MINH PHÚ: Thư ký

ĐĐ. MINH TRÚC: Thư ký

ĐĐ. GIÁC PHƯƠNG: Điển lễ

ĐĐ. GIÁC HẬU: Điển lễ

ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Minh Hảo và ĐĐ. Giác Khương: Ủy viên Ban Kiểm soát.

Đồng thời, Đại đức cũng cung thỉnh chư Tôn đức trong Ban Giáo thọ và lịch giảng trong 7 ngày. Sau đây là lịch giảng suốt 7 ngày.

Mùng 4 (Thứ Sáu): Khai mạc (sáng), HT. Giác Toàn (chiều)

Mùng 5 (Thứ Bảy): HT. Giác Toàn (sáng & chiều)

Ngày 6 (Chủ Nhật): HT. Giác Giới (sáng & chiều)

Ngày 7 (Thứ Hai): HT. Giác Giới (sáng & chiều)

Ngày 8 (Thứ Ba): HT. Giác Ngộ (sáng), HT. Minh Bửu (chiều)

Ngày 9 (Thứ Tư): HT. Giác Giới (sáng), vấn đáp: Chư Hòa thượng và TT. Giác Nhân (chiều)

Ngày 10 (Thứ Năm): HT. Giác Giới (sáng) , HT. Giác Toàn (chiều)

Ngày 11 (Thứ Sáu): Bế mạc

Sau cùng là HT. Giác Ngộ thay lời chư Tôn đức Ban Chứng minh có lời tán thán và khích lệ đại chúng tu học. Ngài mong rằng trong suốt một tuần đại chúng nỗ lực tu học để có kết quả tốt nhất để trang nghiêm tự thân và góp phần làm cho đạo sáng và thịnh. Đó là một trong những cách đền ơn phụ mẫu sư trưởng, ơn đàn na thí chủ, ơn Tổ quốc đồng bào và muôn loại chúng sanh.

Vào giờ cúng ngọ, chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh Lâm Đồng đã quang lâm đến thăm đại chúng. Đại diện đoàn có 3 vị: HT. Thích Toàn Đức – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, TT. Thích Thanh Tân – Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, TT. Thích Huệ Đăng – Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Lâm Đồng. Trong lời phát biểu thăm viếng, Hòa thượng bày tỏ niềm sung sướng khi thấy Tăng-già hòa hợp và sống chung tu học. Hòa thượng cũng khích lệ đại chúng tu học, vì đây là cơ hội để đại chúng tiếp thêm năng lượng để sau này về phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Trong buổi trai ngọ đầu tiên này, quý Phật tử TX. Ngọc Phú (Q. Tân Bình, TP. HCM) và một số Phật tử thuộc TP. HCM đã cùng nhau phát tâm cúng dường. Lời tác bạch của Phật tử thể hiện sự hiểu biết về giáo pháp và tinh thần phụng sự đạo pháp, góp phần làm cho Phật pháp được cửu trụ ta bà, lợi ích chúng sanh.

Buổi chiều, Hòa thượng Giác Toàn đã có thời pháp thoại 90 phút, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tu tập, ngang qua trích giảng Chơn lý “Lục căn” và Chơn lý “Bát Chánh đạo”. Ý pháp Hòa thượng dạy trong buổi giảng này chính là sự tu tập ngay trong sáu căn. Tu tập làm cho 6 căn lắng dịu đó là “tịnh chỉ” và quán sát thấy rõ sự hoạt động của nó để không theo là thiền quán. Lời dạy của Tổ sư rất ngắn gọn và thâm thúy, chúng ta cần suy gẫm:

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý thiếu xấu là ác căn

Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nhiều tốt là ác trần

Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng có có là ác thức

Tức là 18 cõi địa ngục.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý lành tốt là thiện căn

Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ít xấu là thiện trần

Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng không không là thiện thức

Tức là 18 cõi thiên đường.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý vọng động là ma căn

Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp cấu loạn là ma trần

Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng mê nhiễm là ma thức

Tức là 18 cõi ma.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chơn như là Phật căn

Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp tịnh định là Phật trần

Thấy, nghe, hửi, nếm, rờ, tưởng không mê nhiễm là Phật thức

Tức là 18 cõi Phật.

Hòa thượng nhấn mạnh đến tính tu tập 18 giới và tính triết lý của giáo pháp Tổ sư Minh Đăng Quang. Như vậy, địa ngục, thiên đường, cõi ma hay cõi Phật là tại ngay nơi chúng ta, không phải ở đâu xa.

Tiếp theo, Hòa thượng triển khai bài “Tu tập thiền định qua Chơn lý “Bát Chánh đạo”.

Trong phần mở đầu Chơn lý “Bát Chánh đạo”, Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “Bát chánh đạo tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc Thánh nhân, cũng kêu là bát thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn. Bát chánh đạo cũng gọi là chánh pháp hay trung đạo, gồm cả sự học và hành. Bát chánh đạo là tám cửa, tám đường vui, tám pháp giải thoát, tám tia sáng... là con đường tiến hóa của chúng sanh, tức là chơn lý của võ trụ, mà muôn loại đều ở trong...”

Qua bài của Hòa thượng, 5 bài học được rút ra nhằm khẳng định lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang tương ưng với lời dạy của đức Phật và phù hợp với hiện đại (một trong những đặc tính của Pháp). Bài học này còn tiếp tục triển khai trong ngày mùng 5.

Chương trình tu học của ngày đầu tiên diễn ra như thời khóa biểu: Nghe pháp, thiền hành, thiền tọa, sám hối. Thời khóa kết thúc lúc 10 giờ với thời sám hối, đúc kết một ngày tu.

Trân trọng chia sẻ hình ảnh của ngày khai mạc và thời khóa sinh hoạt:

km 1

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm khai mạc khóa tu

km 2

km 3

km 4

km 6

Niệm Phật cầu gia hộ

km 7

HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc khóa tu

km 8

ĐĐ. Giác Hoàng thay mặt Ban Thư ký cung an chức sự

km 9

HT. Giác Ngộ - Viện chủ TX. Ngọc Thiền ban đạo từ

km 10

Chụp hình lưu niệm khóa tu

km 11

Ktu22 2

Ktu22 3

sh 1

sh 2

HT. Giác Toàn chia sẻ Chơn lý của Tổ sư

sh 3

Chư Tôn đức thiền hành, thiền tọa trong khuôn viên tịnh xá

sh 4

sh 5

sh 6

sh 7

sh 8

sh 9

sh 10

sh 11

sh 12

Ktu22 b

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan