CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khánh Hòa: Giáo đoàn III tưởng niệm Trưởng lão Giác Phải

Sáng ngày 1/5/ Bính Thân, tại tịnh xá Ngọc Tòng (Nha Trang), chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 20 ngày Đức cố Trưởng lão Giác Phải, Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III viên tịch. Đồng thời, nhân dịp chư Tôn đức Tăng Ni cũng tưởng niệm lần thứ 6 ngày Ni trưởng Tưởng Liên viên tịch.

TLGiacPhai2016 13

Chứng minh và tham dự lễ có: Trưởng lão HT. Giác Tường, UV Thường trực HĐCM GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Hệ phái Khất sĩ; HT. Giác Hùng, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III; HT. Giác Dũng, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn II; HT. Giác Tầng, Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III; Ni trưởng Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; Ni trưởng Cảnh Liên, Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn; cùng sự tham dự của Tăng Ni, Phật tử thuộc Giáo đoàn III và Tăng Ni, Phật tử các tự viện, tịnh xá lân cận.

Đặc biệt, buổi sáng trước khi cử hành lễ tưởng niệm, chư Tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đến dâng hương tưởng niệm. Quang lâm dâng hương tưởng niệm có: HT. Thích Quảng Thiện, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh Khánh Hòa; HT. Thích Nguyên Quang, UV HĐTS, Phó BTS kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT. Thích Thiện Phước, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; TT.Thích Thiện Tấn, UV TT BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Ni trưởng Thích nữ Diệu Đức, Trưởng ban Kinh tế Tài chính BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; cùng chư Tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh.

Tại buổi lễ, HT. Giác Tầng đã cung tuyên tiểu sử Đức Trưởng lão Giác Phải, nhằm nhắc lại tấm gương đạo hạnh, hành đạo của đức Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn, giúp cho hàng Tăng Ni môn đồ lấy đó làm bài học, làm hành trang trên bước đường tu tập và hành đạo. Chư Tôn đức Ni cũng cử đại diện tuyên đọc tiểu sử của Ni trưởng Tưởng Liên.

Sau đó, Trưởng lão HT. Giác Tường đã ban đạo từ và khuyến khích hội chúng tiếp nối hạnh nguyện của đức cố Trưởng lão Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn.

Cuối cùng, HT. Giác Phùng, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Phó Tri sự Thường trực Giáo đoàn đã dâng lời cảm tạ đến Trưởng lão HT. Giác Tường, chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh Khánh Hòa đã vì lòng thương tưởng quang lâm dâng hương tưởng niệm đến Đức Trưởng lão Giác Phải.

Lễ tưởng niệm được diễn ra trong không khí trang nghiêm, chư Tăng Ni và Phật tử thành kính tưởng niệm ân đức sâu dày của đức cố Trưởng lão.

Xin trân trọng chia sẻ hình ảnh ghi nhận:

TLGiacPhai2016 22

Chư Tôn đức niêm hương tưởng niệm

TLGiacPhai2016 3

TLGiacPhai2016 6

TLGiacPhai2016 15

ĐĐ. Giác Hoàng điều phối chương trình

TLGiacPhai2016 27

Dâng hoa tưởng niệm

TLGiacPhai2016 1

HT. Giác Tầng cung đọc tiểu sử cố Trưởng lão

TLGiacPhai2016 24

TLGiacPhai2016 9

TLGiacPhai2016 4

Chư Tôn đức Ni cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng

TLGiacPhai2016 14

Cố NT. Tưởng Liên

TLGiacPhai2016 20

HT. Giác Tường ban đạo từ

TLGiacPhai2016 23

HT. Giác Phùng cảm tạ

TLGiacPhai2016 21

Đông đảo Phật tử tham dự lễ

TLGiacPhai2016 10

Tháp cố Trưởng lão

    Chia sẻ với thân hữu: