CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khánh Hòa: Lễ Nhập Kim quan cố NT. Huệ Liên

Do tuổi cao sức yếu sau một thời gian bệnh duyên, Ni trưởng Huệ Liên, nguyên trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp thuộc GĐ. III Hệ phái Khất sĩ đã thâu thần viên tịch lúc 17 giờ ngày 27/8 năm Ất Mùi (nhằm ngày 9/10/2015) tại Tịnh xá Ngọc Hiệp thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, trụ thế 87 năm, Hạ lạp 58 năm.

Lễ Nhập Kim quan chính thức cử hành vào lúc 16 giờ ngày 28/08/ năm Ất Mùi. Dưới sự chứng minh khai thị của: HT. Thích Ngộ Tánh, Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa.; HT. Thích Trừng Giác, Phó BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa; TT. Thích Thiện Hạnh, Trưởng ban Nghi lễ thị xã Ninh Hòa.

Về phía chư Tôn đức lãnh đạo GĐ. III Hệ phái Khất sĩ có: HT. Giác Hùng, Đệ nhất Chứng minh; HT. Giác Phùng, Đệ nhị Chứng minh; HT. Giác Trong, Đệ tam Chứng minh cùng chư Tôn đức Tăng các miền tịnh xá trong và ngoài tỉnh.

Về phía Ni giới có sự hiện diện của: Ni trưởng Thích Nữ Như Minh, đại diện Phân ban Ni giới thị xã Ninh Hòa; Ni trưởng Hip Liên, Quản sự Ni chúng GĐ.III Hệ phái Khất sĩ cùng quí Ni sư,và chư Ni các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh.

Buổi lễ diễn ra thập phần viên mãn trong không khí trang nghiêm, với tiếng tụng kinh theo nghi thức của Hệ phái Khất sĩ do HT. Giác Hùng hướng dẫn.

Ni trưởng Hiệp Liên thay mặt cho Ni giới GĐ. III làm lễ Phát tang cho môn đồ Pháp quyến và gia quyến của cố Ni trưởng Huệ Liên.

Sau lễ Nhập Kim quan là lễ viếng của BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, Phân ban Ni giới thị xã Khánh Hòa, Ban Bảo trợ Ni giới thị xã Ninh Hòa.

HT. Thích Ngộ Tánh đã có lời tán thán công hạnh của Ni trưởng Huệ Liên, vị ni giới đầu tiên trú trì Tịnh xá Ngọc Hiệp, dày công tạo dựng ngôi đạo tràng và đã tạo cơ hội cho Ni chúng trú xứ theo học các lớp trung cấp, cao cấp Phật học tại tỉnh nhà hay TP. Hồ Chí Minh, nhằm đào tạo Tăng tài có đầy đủ trí lực cũng như tài lực phục vụ chúng sanh, góp phần xương minh Chánh pháp tại tỉnh nhà.

Ni trưởng Hiệp Liên thay lời cho Ni giới GĐ. III có lời kỉnh ân chư Tôn đức BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa đã đến chứng minh và có lời sách tấn vô cùng thâm tình.

HT. Thích Ngộ Tánh đại diện BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa ký sổ tang lưu niệm.

Hình ảnh buổi lễ:

IMG 5541

IMG 5548

IMG 5552

IMG 5556

IMG 5559

IMG 5561

IMG 5571

IMG 5574

IMG 5575

IMG 5576

IMG 5580

IMG 5588

IMG 5590

IMG 5597

IMG 5600

IMG 5601

IMG 5615

IMG 5616

IMG 5621

IMG 5623

IMG 5627

IMG 5631

IMG 5633

IMG 5639

IMG 5641

IMG 5645

IMG 5650

IMG 5659

IMG 5663

IMG 5662

 

    Chia sẻ với thân hữu: