CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khất thực trong Tang lễ

Trên tinh thần sống chung tu học, với hạnh trì bình khất thực của Tổ Thầy, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã tiếp tục hướng dẫn Tăng Ni trong Giáo đoàn hãy vâng hành thời khắc biểu Niết-bàn, sáng trì bình khất thực hoá duyên, trưa về thọ thực,… đến chiều thời toạ thiền và hướng dẫn hàng cư gia bá tánh tụng kinh để gieo duyên với những lời giáo huấn, giảng dạy của đức Thế Tôn trong suốt những ngày Tang lễ, từ ngày 4-8 tháng giêng năm Mậu Tuất.

Trên tinh thần ấy, sáng nay ngày 5 tháng Giêng Hoà thượng Giác Phùng, Tri sự phó Thường trực của Giáo đoàn, Trụ trì Tổ đình Nam Trung đã hướng dẫn Tăng đoàn thực hành hạnh trì bình để gieo duyên với bá tánh khu vực thị trấn Đập Đá và để ôn lại công hạnh của Tổ Thầy, và cũng để tưởng niệm đến ân đức, công hạnh của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn thường hành trì trong đời sống sinh tiền. Sau đó trở về tịnh xá để thọ trai và tiếp tục phận sự của mình trong những ngày Tang lễ của đức cố Hòa thượng Tri sự trưởng.

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan