CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa học luật Tỳ-kheo-ni của chư Ni Giáo đoàn I

Trong Kệ Giới, đức Tổ sư có dạy: “Giới là nguồn cội của đạo Phật, giới còn thì đạo Phật vẫn còn, giới mất thì đạo Phật phải mất…giới ví như bầu không khí để hộ lấy sự sống của muôn loài”. Thật vậy, có giới mới bảo hộ sự thanh tịnh, hòa hợp trong Tăng. Thấy rõ giá trị ấy, nên việc tìm hiểu tường tận nghĩa lý của giới là việc rất cần thiết.

Nhằm để trợ duyên cho Ni chúng am hiểu những giới luật mà mình đang thọ lãnh , hành trì, vào năm 2010, được sự chấp thuận của chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn I, chư Ni trong Ban Quản chúng đã mở khóa học luật cho chư Tỳ-kheo-ni trong Giáo đoàn. Sự ngồi lại cùng nhau tìm hiểu, trao đổi, học tập với mục đích giúp cho Ni chúng có cơ hội nhận chân được tầm quan trọng của Giới luật để nghiêm trì trong đời sống tu tập.

Từ đó, khóa học luật được hình thành, mỗi năm tổ chức 4 khóa, mỗi khóa 7 ngày, luân phiên tại các tịnh xá: TX. Ngọc Tân (Long An), TX. Ngọc Mai (Tịnh Biên), TX. Ngọc Quang (Thốt Nốt) và TX. Ngọc Liên (Vĩnh Long) với số lượng Ni chúng tham dự trên 40 vị.

Thông thường vào ngày khai mạc của mỗi khóa, các khóa sinh được cung đón sự quang lâm chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm như: HT. Giác Nhường – Chứng minh Giáo phẩm Hệ phái, HT. Giác Giới – Tri sự trưởng Giáo đoàn I, HT. Giác Dũng – Tri sự phó Giáo đoàn, và chư Thượng tọa trong hàng Giáo phẩm cũng luân phiên đến chứng minh và có những lời sách tấn vô cùng quý báu đến các khóa sinh tham dự khóa học.

Trải qua 5 năm với 16 khóa học, Ni chúng đã học xong Bộ Tứ Phần Luật Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Hội Nghĩa của Sa môn Đức Cơ, do Sư cô Diệu Sơn Việt dịch; Các Pháp Yết Ma do Ni sư Thích nữ Tuệ Như biên soạn. Hiện nay, các khóa sinh đang học và tìm hiểu Bộ Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni của Ni sư Phật Oánh do Hòa thượng Trí Minh dịch.

nigd1 6

Vừa qua, khóa học lần thứ 16 được tổ chức vào ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm Ất mùi (nhằm ngày 1 7/11/2015) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Thốt Nốt), dưới sự chứng minh của HT. Giác Dũng, TT Giác Minh, chư Thượng tọa Đại đức Tăng tại Thốt Nốt, cùng sự chứng minh của NS Cần Liên, TX. Ngọc Mai (Tịnh Biên). Chủ trì trong suốt khóa học là Ni sư Yến Liên, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Chơn (Vĩnh Long), và 43 vị Ni sư, Sư cô trong các miền Tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn I cùng về tham dự.

Đại chúng học trong tinh thần hoan hỷ, phấn khởi và sẵn sàng chia sẻ những sự hiểu biết của chính bản thân mỗi người để cùng có thống nhất một kiến giải như nhau .

Bên cạnh đó, vào các ngày còn lại các khóa sinh được lắng nghe sự chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức qua sự hành trì giới luật của chư Tôn đức Ni trong Ban Quản chúng.

Trong khóa học, nếu như có điều gì mà toàn thể đại chúng chưa hiểu hoặc chưa thông suốt thì sẽ cung thỉnh chư Tôn đức Tăng đến chỉ dạy. Ngoài giờ học luật, đại chúng còn được sự hướng dẫn hành thiền, tụng kinh, lãnh bát mỗi ngày để duy trì truyền thống của hệ phái.

Ngày cuối khóa học, đại chúng cùng ngồi lại để hỏi thăm ý kiến, mỗi người trình bày lên những ưu, khuyết điểm của khóa học; để rồi từ đó rút kinh nghiệm cho việc học, việc tu ngày một tốt đẹp hơn. Ni chúng trong Giáo đoàn, luôn mong mỏi khóa học được mãi duy trì để cùng học hỏi, trao đổi kiến thức và cùng tiến tu và tiến mãi trên con đường giác ngộ giải thoát.

Một số hình ảnh trong khóa học luật:

nigd1 2

nigd1 3

nigd1 9

nigd1 10

nigd1 7

nigd1 4

nigd1 11

nigd1 12

nigd1 13

nigd1 14

nigd1 15

nigd1 5

    Chia sẻ với thân hữu: