CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu chư Ni PĐ 2 - GĐ IV lần thứ 10

Nhằm khơi lên ngọn đèn chơn lý mà Tổ Thầy đã khai sáng, với truyền thống “tập sống chung tu học” mỗi hành giả cần thúc liễm thân tâm, giồi trau giới đức, phải tự hoàn thiện bản thân, để phục vụ chúng sanh và đáp đền công ơn Thầy Tổ. Vì thế mà khóa tu truyền thống lần thứ 10 của chư Ni Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV tiếp tục được mở tại Tịnh xá Ngọc Vân. Tổ chức vào ngày mùng 4 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 năm Bính Thân đã thành tựu viên mãn, với số lượng hành giả là 23 vị tham dự đến từ các trú xứ khác nhau.

Ktu10 Pd2 2 Copy

Ban Tổ chức

Chứng minh : Ni trưởng Lan Liên

Giáo thọ và điều hành khóa tu : NT. Khoa Liên và NS. Tuyết Liên, NS. Hạnh Liên

Thư ký : SC. Nghiêm Liên

Hộ thiền: SC. Tiến Liên và chư Ni Tịnh xá Ngọc Vân

Nội dung tu học

Chương trình tu học trong tuần cũng như bao khóa tu trước. Những quyển chơn lý được trùng tuyên trong khóa tu này: Chơn lý số 52- Pháp chánh giác, chơn lý số 53- Số tức quan, chơn lý số 21 – Chánh pháp, chơn lý số 20 – Trên mặt nước, chơn lý số 39 – Xứ thiên đường, chơn lý số 37 – Thần mật, chơn lý số - Nhập định; mỗi bài Chơn lý Tổ sư dạy tuy chủ đề có khác, nhưng nội dung quy về một, hiểu thông chơn lý của võ trụ và chúng sanh, mọi người tùy duyên ứng dụng pháp học và pháp hành, biết sống đúng với chơn lý để tiến hóa đến mục đích giải thoát mọi khổ đau, trở về với tâm chơn như, tự nhiên Niết Bàn.

Luân phiên mỗi ngày một vị, tự chọn cho mình một quyển chơn lý tâm đắc nhất để trùng tuyên, chư ni theo dõi rồi sau đó sẽ thưa lên những điều mình tâm đắc, cũng như thưa hỏi nhưng điều chưa hiểu rõ. Cách học này bắt buộc chư Ni phải theo dõi bài đọc, tác ý trong từng câu chữ, ý nghĩa, không dám xao lãng thờ ơ. Những ý pháp nào chưa thông hiểu được quý Ni trưởng, quý Ni sư giảng giải để hiểu sâu hơn về lời dạy của Tổ sư.

Ktu10 Pd2 1 Copy

Mỗi chiều có 90 phút đọc luật, ngày đầu Ni sư Tuyết Liên trùng tuyên: Phương pháp tu tập thiền định bài “ Ý pháp trong Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang mười lời khai thị thiền” do HT. Giác Toàn biên soạn; nhắc nhở chư ni hành giả chánh niệm trong mọi sinh hoạt, áp dụng thực hành thập lục hạnh thuần thục trong các oai nghi, là điều kiện trợ duyên thù thắng cho những giờ thiền tập. Những ngày còn lại NS. Tuyết Liên triển khai tác phẫm “Ý nghĩa Giới Luật” của TT. Viên Trí. Giúp chư Ni nhận rõ tác dụng và tinh thần thủ xả của giới luật, nhất là đời sống xuất gia là đời sống tự nguyện, nên việc hành trì giới luật là tất nhiên, là tự nhiên, không đợi ai nhắc nhở hay bắt buộc.

Ngoài ra còn có 50 phút pháp đàm vào giờ cuối ngày, ngồi lại cùng nhau chia sẻ những gì còn vướng mắc trong pháp học cũng như pháp hành và rút ra kinh nghiệm để những khóa tu tập kế tiếp được tiến bộ hơn.

Ktu10 Pd2 4 Copy

Đời sống và ẩm thực

Nhờ hồng ân Tam bảo với tấm lòng từ bi của Ni trưởng cũng như sự quan tâm nhiệt tình của quý Sư cô và chư Ni tại trú xứ đã cung cấp đầy đủ những thức ăn vật uống dồi dào dinh dưỡng. Chính vì thế, mà thân khỏe tâm an đã hoàn thành 7 ngày tu tập trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Tuy nằm giữa chốn công nghiệp phát triển, xe cộ qua lại ồn ào nhưng nép mình bên cạnh là ngôi Tịnh xá thanh tịnh tỏa sự trang nghiêm. Ni Trưởng trụ trì đã dành riêng cho khóa sinh tầng 2 nhà Ni, một không gian thật thoáng mát và yên tịnh cách biệt với thế giới bên ngoài.

Điểm ưu

Đặc biệt trong suốt khóa tu, Ni trưởng trụ trì sắp bước vào tuổi 80 luôn hiện diện, theo suốt thời khóa tu học, là một tấm gương kiên trì tinh tấn cho hội chúng noi theo. Bên cạnh đó, những lời dạy của Ni trưởng Khoa Liên, sự chia sẻ của Ni sư Tuyết Liên, Ni sư Hạnh Liên bằng kinh nghiệm tu tập tự thân, đã làm cho hội chúng khai mở tâm trí, chư ni nguyện lấy đó làm bài học quý báu để thực hành.

Khóa tu thứ 10 lần này, quý Ni trưởng, Ni sư vắng nhiều vì Phật sự và sức khỏe, nên số lượng Ni trẻ nhiều hơn những khóa trước.

Điểm khuyết

Bất cứ một chương trình nào khi thực hiện Ban Tổ chức cũng mong được chu toàn, nhưng không thể nào như ý. Trong khóa tu cũng vậy, do chư Ni trẻ mới tham gia lần đầu, nên giờ thiền tập chưa thuần, thụ động trong khi học, một vài vị chưa dạn dĩ hỏi và trình bày những điều tâm đắc. Còn sơ thất chút ít trong oai nghi, nhưng khi được nhắc nhở quý vị biết khắc phục

Tóm lại

Qua một tuần tu học, tất cả Ni chúng cùng sống chung trong tinh thần hòa hợp cùng nhau tu tập, học và sinh hoạt. Thời gian tu tập 7 ngày tuy ngắn ngủi nhưng đã giúp cho khóa sinh thấy được lợi ích an lạc của thân và tâm trong nếp sống chung theo tinh thần tu học của Tổ sư. Chư Ni mong các khóa tu được tiếp tục để chư Ni được nương theo tu học hầu tiến hóa trên đường giải thoát.

Ktu10 Pd2 3 Copy

    Chia sẻ với thân hữu: