CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Ni giới Phân đoàn 2, GĐ IV lần thứ 11

Truyền thống “nên tập sống chung tu học” là nét đẹp của Hệ phái Khất sĩ. Mục đích là nâng cao phạm hạnh của mỗi hành giả, đây cũng là cơ hội đánh động tâm thức mỗi người làm cho nguyện lực được vươn lên . Với ý nghĩa ấy, chư Ni Phân đoàn 2 tiếp tục mở khóa tu truyền thống lần thứ 11 tại Tịnh xá Ngọc Chung, huyện Hóc Môn do Ni sư Hạnh Liên làm trụ trì, từ mùng 1 đến 8/9 âl.

Pd2 Ktu11 2

Khóa tu được khai giảng vào chiều ngày mùng 1/9 năm Bính Thân vào lúc 18 giờ 30, với số lượng 37 hành giả (22 T-kheo-ni, 5 Thức-xoa, 6 Sa-di-ni, 4 tập sự) đến từ 18 trú xứ khác nhau.

Chương trình tu học 7 ngày được sắp xếp như thời khóa biểu đã ấn định trong những khóa tu trước. Mỗi ngày tu tập gồm có 5 thời thiền tọa (mỗi thời có 60 phút), 2 thời thiền hành (mỗi thời 30 phút), 2 thời tụng kinh khuya và tối. Đặc biệt có thời thiền vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya theo Luật nghi Khất sĩ. Sáng có 90 phút học Chơn lý. Chiều có 90 phút đọc Luật và 60 phút pháp đàm.

Pd2 Ktu11 1

Nội dung tu học

Chương trình học C hơn l ý trong tuần

Những quyển Chơn lý được trùng tuyên trong khóa tu lần nầy gồm: Học để tu, Hột giống, Tu và nghiệp, Đi tu, Tánh thủy, Địa tạng, Chư Phật.

Như thường lệ dưới sự hướng dẫn của Ni sư Tuyết Liên, chư Ni chọn cho mình một quyển Chơn lý để trùng tuyên. Sau đó Ni trưởng và Ni sư sẽ trả lời các câu hỏi của khóa sinh thắc mắc trong bộ Chơn lý ấy, đồng thời giảng giải sâu thêm cho đại chúng am tường.

Mỗi đề tài Chơn lý tuy có khác nhau về danh từ, chữ nghĩa nhưng bên trong nội dung quy về chỉ có một: làm người phải biết tiến hóa đi lên, từ thấp đến cao, từ phàm lên thánh, và tiến đến rốt ráo là chơn như Phật, đó là con đường mọi người cần phải đạt đến điểm cuối cùng.

Pd2 Ktu11 4

Vào mỗi chiều có 90 phút đọc Luật, trong khóa tu lần này Ni sư Tuyết Liên đã trùng tuyên B Luật Yết Ma Yếu Chỉ (HT. Trí Thủ).

Ngoài ra còn có 60 phút pháp đàm, tất cả cùng nhau ngồi lại chia s những gì còn vướng mắc trong pháp học cũng như pháp hành, từ đây rút ra kinh nghiệm để những khóa tu sau được tiến bộ hơn.

Đặc biệt, chiều ngày mùng 4/9, đáp lời kiền thỉnh của Ni sư trụ trì, Hòa thượng Giác Toàn đến thăm khóa tu. Hòa thượng đã tán thán và hoan hỷ với việc tu tập của chư Ni Phân đoàn 2. Đồng thời Ngài sách tấn chư hành giả qua bài phápTìm lại chính mình”. Ngài nhấn mạnh: Muốn tìm lại chính mình trước phải thanh lọc tam nghiệp, chuyên cần sám hối làm cho thân khẩu ý thanh tịnh, ngỏ hầu chuyển hóa phiền não, đạt được thanh tịnh giải thoát.

Đời sống và ẩm thực

Tịnh xá tuy nằm giữa khu dân cư, nhưng không gian rất yên tĩnh, rộng rãi thoáng mát, rất thuận lợi cho đại chúng tu tập.

Ni sư trụ trì cùng đại chúng tại trú xứ, đã nhiệt tình quan tâm chăm sóc sức khỏe của đại chúng bằng những thức ăn, nước uống đầy đủ , dồi dào dinh dưỡng. Vì thế mà hành giả được thân khỏe tâm an, hoàn thành 7 ngày tu học với tâm hỷ lạc.

Nhận xét

Điểm ưu: Khóa tu lần này trong giờ học các khóa sinh rất năng động phát biểu những điều mình tâm đắc qua bộ Chơn lý, làm cho giờ học sôi động hẳn lên. Bên cạnh đó, còn có Ni trưởng Khoa Liên truyền trao những kinh nghiệm tu học, Ni sư Tuyết Liên chia sẻ những ý pháp, những điều hành giả chưa hiểu thông làm cho hành giả rất là hoan hỷ .

Đặc biệt, Ni sư trụ trì mặc dù Phật sự đa đoan, sức khỏe kém, nhưng Ni sư đã vượt những bệnh duyên luôn hiện diện với đại chúng xuyên suốt trong các thời khóa tu học.

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những điểm khuyết. Một ít hành giả còn trao đổi việc riêng nhiều ngoài giờ.

Pd2 Ktu11 3

Tóm lại

Tuy mỗi hành giả ở mỗi trú xứ khác nhau, nhưng khi bước vào khóa tu, tất cả đều giữ nếp sống chung hòa hợp. Bảy ngày trôi qua tuy ngắn ngủi, nhưng đọng lại trong tâm mỗi hành giả những bài học quý giá. Đó chính là hành trang để chư Ni tiếp bước trên con đường tu học ngày một tinh tấn hơn .

Khóa tu được bế mạc vào lúc 16 giờ ngày mùng 8/9 với niềm hoan hỷ và luyến lưu của đại chúng.  

    Chia sẻ với thân hữu: