CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Khóa tu Truyền thống Khất sĩ ngày thứ năm

Ngày mùng 8/3 năm Mậu Tuất là ngày thứ năm của khóa tu Truyền thống Khất sĩ. Trên tinh thần hòa hợp, các thời khóa được chư Tôn đức hành giả nghiêm trì một cách thuần thục.

Buổi sáng sau thời thiền hành và thiền tọa, Hòa thượng Giác Sơn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trị sự phó GĐ II, Trưởng ban Kiểm soát khóa tu đã chia sẻ những kinh nghiệm của mình với đại chúng qua pháp thoại “Huân sanh huân trưởng”. Với đề tài này, Hòa thượng khuyến khích chư Tăng cần huân tập những nhân lành để thành tựu các hạnh lành, đặc biệt cần phải chú tâm thu thúc lục căn khi tiếp xúc với lục trần.

Buổi chiều cùng ngày, như lời hứa khả, Hòa thượng Thiền chủ khóa tu đã thân lâm thiền đường để chia sẻ tiếp kinh nghiệm tu học đời Ngài và tiếp tục giải bày những khúc mắc của chư Tôn đức hành giả, nhất là lộ trình từ thiền định đi đến thiền quán. Cuối buổi giảng, Hòa thượng lấy làm hoan hỷ vì đại chúng đã có nhận thức đúng đắn trên con đường tu tập của chính mình.

HT. Minh Thuấn cùng Tăng đoàn khất thực trong khuôn viên tịnh xá

Thời trai ngọ diễn ra trong các ngày của khóa tu

    Chia sẻ với thân hữu: