CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kính dâng Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Châu - Hội An

Dáng Thầy đó! Uy nghi đẹp lạ

Chỉ nhìn người mà ấm cả lòng con

Oai nghi giới hạnh phủ tròn

Thật là ý pháp vô ngôn huấn từ

Đẹp làm sao! Phố cổ Hội An

Ngọc Châu tịnh xá bình an vô vàn

Lòng con mát nhẹ thênh thang

Khi chân vừa đến đạo tràng uy nghiêm

Nụ cười Ni trưởng dịu hiền

Mà sao giới đức tăng duyên lạ lùng

Khóa tu Ngài đã lo tròn

Trong ngoài đầy đủ vẹn toàn cả hai

Chúng con an lạc hằng ngày

Chỉ lo tu học ân Thầy cưu mang

Nguyện cầu Tam bảo phước ban

Thầy thêm sức khỏe, tâm an, thọ trường

Giúp Ni chúng đạo hoằng dương

Triển khai tuệ giác soi đường thế nhân.

    Chia sẻ với thân hữu: