CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kính nhớ Hòa thượng Giác Thảo

 

An5

Thành kính đảnh lễ Giác linh

Hòa thượng GIÁC THẢO

  • Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ
  • Nguyên Phó trưởng Giáo đoàn III
  • Giáo phẩm Chứng minh Giáo đoàn III
  • Chứng minh Ban Trị sự GHPG huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
  • Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phổ, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
  • Khai sơn Tịnh xá Ngọc Vạn, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

 

KÍNH NHỚ HÒA THƯỢNG GIÁC THẢO

 

Ngọc Phổ cảnh thiền nghiêng dáng núi,

Tòng lâm Ngọc Vạn lạc thiền âm,

Thầy về với cõi thanh không,

Lắng nghe tiếng nghẹn nao lòng chúng con.

Lời thầy xưa tu học cho tròn,

Thầy đang ở trong con hết thảy.

Đỉnh Tam Phong dâng trầm hương quý,

Dòng Tu Bông cúng nước thanh trong.

Hai mươi gặp đoá sen hồng,

Tám mươi dạy pháp khổ - không cho đời.

Pháp phương tiện ban vui cứu khổ,

Nghĩa Nhất thừa diễn pháp dung thông.

Nét thiền đã đến chơn không,

Hương thiền về giữa vô tung kết đài.

 

Ngưỡng nguyện Giác linh Hòa thượng Cao đăng Phật quốc!

 

Tăng Ni sinh Khất Sĩ du học tại Ấn Độ thành kính đảnh lễ Giác linh Hoà thượng. Ngưỡng nguyện Giác linh Hoà thượng thuỳ từ chứng giám.

    Chia sẻ với thân hữu: