Kính tán thán Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

PSu ThuyetPhap

Chốn thiền môn nảy nở cội Ưu Đàm

Hoa Bát-nhã sáng miền Nam đất Việt

Trái trí tuệ thơm mùi hương thuần khiết

Vị chân như ưu việt tính phi phàm.

 

Thiên tư sẵn giúp làm nên sự nghiệp

Học Như Lai bước tiếp độ dương trần

Khai lộ trình triệt bỏ gốc tham sân

Ba-la-mật chuyên cần trong nhiều kiếp.

 

Tâm đại từ thuận hiệp khắp quần sanh

Nguyền quảng bá xây dựng thành Pháp bảo

Đem chính kiến giúp người am hiểu đạo

Ý nhiệm mầu uyên áo đậm đà thanh.

 

Hóa mật ngọt để dành lưu nhân thế

Hạnh tu hành chẳng nệ khổ gian nan

Mở lòng thương kiến tạo cảnh Niết-bàn

Để gộp ánh bình an hòa đại thể.

 

Danh chất cao vượt bể tỏa ngời ngời

Ngôi Pháp chủ được nơi nơi kính ngưỡng

Tác phẩm viết chứa công lao vô lượng

Thơ cùng văn dẫn hướng chúng tuyệt vời.

 

Âm Sư tử giữa đời khai chánh giáo

Khí chất hùng gieo ý đạo huyền vi

Vị giảng sư lỗi lạc chẳng ai bì

Đầy dũng mãnh quyết thực thi hoài bão.

 

Ba bảy năm xông xáo chốn quê người

Xóa nỗi khổ trao nụ cười an lạc

Dùng hỉ xả vùi tan mầm bạo ác

Thiện tính dày gánh vác trọn mười mươi.

 

Chưa một phút biếng lười trong hạnh nguyện

Ấn tống kinh băng đĩa khuyến tu hành

Giúp đồng bào cứu trợ khắp quần sanh

Thể hiện rõ tâm lành không thoái chuyển.

 

Đạo và đời uyển chuyển vẹn toàn hai

Sứ mạng lớn miệt mài lo tế độ

Tuy tuổi lớn vẫn kiên trì năng nổ

Phước điền gieo chứng ngộ lắm nhân tài.

 

Nam cùng Bắc dựng liên đài bảo sở

Đuốc Minh Quang khai mở sắc thanh bình

Hạnh Bồ Đề phát thệ rộng thinh thinh

Đã kiến tạo một công trình rạng rỡ.

 

Nhân duyên tròn Lạc quốc trở về thăm

Chín ba tuổi đà sáu lăm hạ lạp

Tròn hạnh nguyện Thích-ca truyền Chánh pháp

Trung đạo hành dựng bàn đạp muôn năm.

 

Thương ai đã rút ruột tằm dâng hiến

Để hương thiền phát triển khắp ngoài trong

Tâm từ bi cảm hóa vạn tấm lòng

Dụng bác ái bao dong làm phương tiện.

 

Hàng môn đồ ơn trời biển khắc ghi

Nay đại lễ viết vần thi tán thán

Tỏ kính ngưỡng với kì công viên mãn

Nay cơ đồ xán lạn sắc uy nghi.

 

Chúng đệ tử xin nghiêm trì tinh tấn

Theo gương Thầy đạo cần mẫn hoằng dương

Quyết làm nên những kì tích phi thường

Để diệu pháp khuếch trương hoài bất tận.

24/5/2017