CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Kỷ niệm khóa tu - mười thương

KtuNgocBan 1a

Một thương mới sáng tinh sương

Ông  trời còn ngủ em lên thiền đường

Hai thương em thật dễ thương

Công phu, công quả không phiền đến ai

Ba thương em biết khiêm nhường

Kính trên nhường dưới lại thường soi tâm

Bốn thương em học lại chăm

Thầy vừa giảng dạy em tằm hiểu ngay

Năm thương em hát rất hay

Giọng vàng thánh thoát phiền oan chẳng màng

Sáu thương em thật lẹ làng

Việc gì cũng quản, chẳng màng chẳng than

Bảy thương em thật là ngoan

Trong khi đi đứng tứ nghi chững chàng

Tám thương em thật vững vàng

Miệng thời luôn nở nét vàng lung linh

Chín thương em thật là xinh

Nghiêng nghiêng tà áo chúng sinh nương nhờ

Mười thương em biết mong chờ

Đợi người đi trước chờ giờ em theo.

Kỷ niệm khóa tu ở TX. Ngọc Ban

    Chia sẻ với thân hữu: