CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ cảm niệm tri ân đến bậc Ân sư

Đêm nay,  mùng 7 tháng giêng năm Mậu Tuất (nhằm ngày 22/2/2018) là ngày cuối trước khi diễn ra lễ truy điệu cung tống kim quan của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng về đài hoả táng, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã hướng dẫn Tăng Ni trong Giáo đoàn cùng toàn thể nam nữ Phật tử các miền tịnh xá hữu duyên đã về nơi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Duyên làm lễ cảm niệm tri ân.

Buổi lễ cảm niệm ân sư được diễn ra trước Giác linh đài của đức cố Hoà thượng Tri sự trưởng. Trong buổi lễ chư Tôn đức Tăng Ni trong giáo đoàn đã có những lời cảm niệm đến bậc sư đệ, bậc sư huynh, bậc ân sư. Chư Tôn túc hàng chứng minh của giáo đoàn, bậc sư huynh đã ôn lại lịch sử về cuộc đời phạm hạnh, về đạo phong của đức cố Hoà thượng từ lúc xuất gia vào năm 1969 cho đến ngày viên tịch bằng những vần thơ.

Kế đó Ni trưởng Hiệp Liên thay mặt cho hàng Ni chúng trong giáo đoàn đã có những lời cảm niệm về bậc long tượng, bậc mẫn tuệ thâm uyên giáo pháp. Ni trưởng đã nhắc lại những công hạnh, sự hy sinh lo phụng sự đạo pháp, hoằng hoá chánh pháp, thắp sáng ánh từ bi và trí tuệ của đức Thế Tôn. Hình ảnh ấy được đức cố Hoà thượng diễn bày từ khẩu giáo cho đến thân giáo qua đời sống thường nhật, và đặc biệt là lòng bi mẫn đối với hàng hậu học Giáo đoàn III, cũng như Ni chúng trong giáo đoàn. Đức cố Hoà thượng luôn quan lâm về những nơi Ni chúng an cư để truyền trao chánh pháp Phật-đà nói chung và giáo pháp Khất sĩ nói riêng nên sự ra đi của ngài là sự mất mát của Giáo đoàn.

Tiếp đó Đại đức Giác Tri tuyên đọc lại tự truyện của ngài. Trong tự truyện ấy đức cố Hoà thượng đã kể lại cuộc đời và hành trạng của mình, từ quê quán, từ sự ra đời hiện hữu nơi cuộc nhân thế cho đến xuất gia tu tập và vân du hoằng hoá giáo pháp Khất sĩ trong khắp các miền tịnh xá của giáo đoàn  trước khi dừng chân nơi Ngọc Duyên tịnh xá. Và từ đây cố Hoà thượng đã lo xây dựng và phát triển nơi đây thành một ngôi phạm vũ huy hoàng trong thời đại mới.

Tiếp đến Đại đức Giác Sanh đại diện cho hàng Tăng Ni trẻ đang du học tại Ấn Độ tuyên đọc những lời cảm niệm mà hàng Tăng Ni du học đã gửi về. Hàng Tăng Ni trẻ đã có những lời thành kính đảnh lễ tri ân đến bậc ân sư và nói lên ân đức mà đức cố Hoà thượng đã dành thời gian chăm lo và giáo dưỡng đến hàng hậu học, để đào tạo thế hệ kế thừa cho Giáo đoàn, cho sự truyền thừa giáo pháp.

Sau đó Đại đức Giác Viễn, người đệ tử được đức Hoà thượng giáo hoá và giúp cho xuất gia trong giáo pháp Khất sĩ đã nói lên ân đức của bậc ân sư đã dành cho Đại đức. Và kế đến Đại đức Giác Thống thay mặt cho Đại đức Giác Chinh đang tu tập và hoằng pháp tại Mỹ tuyên đọc lên những lời tri ân đến bậc Tri sự trưởng của Giáo đoàn.

Tiếp đến Phật tử Thiện Quang đại diện cho hàng nam nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Duyên nói riêng và Phật tử các miền tịnh xá nói chung có lời cảm niệm ân đức và từ biệt đến bậc Ân sư, bậc Thầy đã chăm lo hướng dẫn hàng Phật tử chúng con tu tập cả về phước báu như bố thí, phóng sanh cho đến tu tuệ như chuyên lo niệm Phật, chuyên hành trì thiền quán…

Cuối cùng Hoà thượng Tri sự phó kiêm Trưởng ban hoằng pháp giáo đoàn đã nói lên ý nghĩa của việc thắp lên ánh sáng hoa đăng và có lời tưởng niệm đến bậc sư huynh trong giáo pháp Khất sĩ.

Sau đây là những hình ảnh được ghi lại:

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan