CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Chung thất cố Đại lão HT. Pháp sư Giác Nhiên tại Hoa Kỳ

Để tỏ lòng tri ân và báo ân trong muôn một đối với vị Thầy tôn kính, bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo; Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới cùng môn đồ pháp quyến đã tổ chức Lễ Chung Thất và Tưởng niệm Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới. Sáng ngày 19 tháng 09 năm 2015 (Nhằm ngày 7 tháng 08 năm Ất Mùi), Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Viện Hành đạo, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ pháp quyến đã thành kính, trang nghiêm cử hành Lễ chung thất Cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên – Pháp chủ Giáo Hội Phật giáo Tăng-già Khất sĩ Thế giới tại Viện Truyền thống Minh Đăng Quang, 8752 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.

chung that 18 Copy

chung that 1 Copy

Quang lâm tham dự lễ Chung thất nhằm thể hiện tình Linh Sơn Pháp lữ gắn bó cũng như thể hiện tấm lòng kính tiếc đối với đạo nghiệp Đức Đại lão Hòa thượng Thích Giác Nhiên, bậc danh Tăng đã dày công xiển dương và cống hiến cho ngôi nhà Phật pháp trong và ngoài nước, có sự hiện diện  quý báu của chư Tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Điều hành Viện Hành đạo, các bậc Tôn túc lãnh đạo các Giáo hội tại Hoa Kỳ như: Đại lão HT. Thích Thắng Hoan - Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ; Đại lão HT. Thích Minh Thông - Chủ tịch Cộng đồng Phật giáo Á Châu; HT. Thích Chơn Thành - Phó Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới; Hòa thượng Thích Tín Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ; HT. Thích Chơn Trí – Phó chủ tịch Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có sự hiện diện hộ niệm của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử tại các Tổ đình, chùa, tịnh xá, tự, viện… tại tiểu bang California, các tiểu bang tại Hoa kỳ.
Thay mặt chư tôn Hòa thượng Giáo phẩm Hội đồng Điều hành, HT. Thích Minh Tuyên đã có lời chào mừng và cung đón khánh tuế Chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng, chư Tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni.

chung that 16 Copy

Về phía môn đồ pháp quyến, có sự hiện diện của HT. Minh Tuyên, HT. Minh Hồi, HT. Minh Thiện, HT. Giác Sĩ, TT. Minh Thành, NT.  Ngôn Liên, NS.  Tường Liên và sự hiện diện của đông đảo chư Tăng Ni Khất sĩ môn đồ hiếu quyến từ khắp các tịnh xá, thiền viện… thuộc các tiểu bang tại Hoa Kỳ, Canada và Australia đã trở về Viện Truyền thống Minh Đăng Quang để tưởng nhớ Ân sư trong niềm kính tiếc vô hạn.

chung that 10 Copy

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, HT. Minh Thiện đại diện môn đồ Pháp quyến đã dâng lời tưởng niệm và cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, Pháp tử Tổ Sư Minh Đăng Quang; Pháp chủ GHPG Tăng-già Khất sĩ Thế giới tại Hoa Kỳ; Nguyên Viện trưởng Viện Hành đạo Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam; Nguyên Trưởng Giáo đoàn IV Hệ phái Khất sĩ; Viện chủ khai sơn Tổ đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, California; Viện chủ Viện Truyền Thống Minh Đăng Quang, Westminster, California; Viện chủ khai sơn Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, Sài Gòn; viên tịch vào ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi) tại Hoa Kỳ. Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 60 năm.

chung that 11 Copy

chung that 6 Copy

Sau lời cung tuyên tiểu sử cố Đại lão Hoà thượng Pháp sư Thích Giác Nhiên, Đại lão Hoà thượng Thích Minh Thông đã có lời đạo từ tới toàn thể chư tôn đức Tăng Ni về tham dự lễ chung thất của Đức Ngài Pháp chủ. Qua đó, Hòa thượng nhắc lại cuộc đời và công hạnh hành Bồ tát đạo của Đức Pháp chủ và tán dương công đức, đạo hạnh sang ngời vô úy của của cố Hòa thượng đối với Đạo pháp trong nước cũng như Hải ngoại.

chung that 14 Copy

Tại buổi lễ, toàn thể chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm cố Đại lão Hoà thượng Pháp sư cũng như niệm tưởng công đức to lớn của Đức Ngài Pháp chủ.
Kết thúc buổi lễ, toàn thể chư tôn đức tham dự lễ trai Tăng cúng dường nhân lễ chung thất cố Đại lão Hòa thượng.

chung that 4 Copy

chung that 7 Copy

Xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh buổi lễ:

chung that 2 Copy

 chung that 5 Copy

 chung that 8 Copy

chung that 9 Copy

chung that 12 Copy

chung that 15 Copy

chung that 13 Copy

chung that 17 Copy

chung that 19 Copy

chung that 3 Copy

  Chia sẻ với thân hữu: