CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Đại tường cố Ni trưởng Huyền Liên

Sáng ngày 15/03/2017 (18/02/ Đinh Dậu), tại Tịnh xá Ngọc Trước - thành phố Bến Tre, môn đồ pháp quyến Ni chúng bổn tự đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường cố Ni trưởng Huyền Liên, nguyên Phó phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Bến Tre, Uỷ viên BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre, Uỷ viên Tài chánh BTS Phật giáo thành phố Bến Tre, trụ trì Tịnh xá Ngọc Trước - thành phố Bến Tre.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư Tôn giáo phẩm: Đại lão Hòa thượng Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, đạo sư chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Hòa thượng Thích Huệ Tấn, Phó trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre; Hòa thượng Thích Huệ Ngộ, trưởng BTS Phật giáo thành phố Bến Tre; chư tôn đức thường trực BTS Phật giáo TP. Bến Tre; Ni trưởng Tân Liên, Phó phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Nhã Liên, giáo phẩm Ni giới HPKS; Ni trưởng Tố Liên, Phó ban Hoằng pháp Phân ban Ni giới Trung ương, giáo phẩm Ni giới HPKS; chư Tôn đức Ni HPKS, Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc, Trưởng phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; Ni trưởng Thích nữ Như Tâm, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; chư Tôn đức Ni phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre; chư Tôn đức trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện chính quyền tỉnh Bến Tre, thành phố Bến Tre và phường Phú Khương cùng đông đảo Phật tử các nơi.

Trong không khí trang nghiêm, uy đức của màu huỳnh y và sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni, Ni trưởng Tố Liên đã thay mặt Ni giới HPKS cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Huyền Liên. Ni sư Cương Liên thay mặt môn đồ pháp quyến dâng lời hoài niệm Ân Sư, môn đồ pháp quyến phủ phục trọn tâm tư đón nhận lời đạo từ cao quý của Hòa thượng chứng minh Giác Tường.

Sau đây là hình ảnh của buổi lễ:

HuyenLien 2

HuyenLien 1

HuyenLien 3

HuyenLien 4

HuyenLien 6

HuyenLien 7

HuyenLien 5

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan