CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ húy kỵ lần thứ 1 Đại lão HT. Pháp sư Giác Nhiên viên tịch tại VN và hải ngoại

1. VIỆT NAM

Sáng nay, 31-7 (nhằm 19-6-Mậu Tuất), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q.2, TP.HCM), chư Tôn đức Tăng Ni giáo đoàn IV đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm húy kỵ lần thứ 1 Đại lão HT. Pháp sư Giác Nhiên viên tịch.

Lễ tưởng niệm với sự quang lâm của chư tôn giáo phẩm: HT. Giác Tường, HT. Giác Phúc, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Toàn, HT. Giác Vạn, HT. Minh Hồng, HT. Giác Phùng, HT. Giác Hùng, HT. Giác Sơn – Giáo phẩm chứng minh Hệ phái; chư Tôn đức Ni: NT. Chiêu Liên, NT. Tố Liên, NT. Khoa Liên – Giáo phẩm Ni giới Hệ phái cùng chư Tôn đức Tăng Ni các giáo đoàn và hàng trăm Phật tử các miền tịnh xá đồng trở về tham dự.

Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh Hệ phái

Để tưởng niệm đến công đức cố Đại lão Hòa thượng Pháp sư, chư Tôn đức Tăng Ni đã thiền hành nhiễu quanh Tháp của Ngài.

Thiền hành tưởng niệm Pháp sư

Tại buổi lễ, HT. Minh Ngạn thay mặt cho môn đồ dâng lời tưởng niệm và cung tuyên tiểu sử cố HT. PS. Giác Nhiên: “Cuộc đời và đạo nghiệp của Đại lão Hòa thượng Pháp sư là biểu tượng của sự tinh cần tu tập, dấn thân hành đạo, thuyết pháp độ sanh. Sự giã từ huyễn thân tứ đại, cao đăng Phật quốc của Ngài là điều tất yếu, nhưng đã để lại cho hàng pháp tử, môn đồ đệ tử trong nước và hải ngoại niềm kính thương vô hạn.

Dù đi khắp bốn phương trời

Trăm năm dừng nghỉ về nơi quê mình

Quê mình sông nước hữu tình

Non cao, biển rộng… tâm linh rạng ngời.”

HT. Minh Ngạn cung tuyên tiểu sử Pháp sư Giác Nhiên

Noi gương công hạnh Ngài, Hòa thượng Giác Tượng và Hòa thượng Giác Toàn đã có lời chứng minh và ban huấn từ nhắn nhủ đến thế hệ kế thừa.

HT. Giác Tường ban lời đạo từ chứng minh

Sau đó, chư Tôn đức chứng minh cho hàng Phật tử phát tâm cung kính cúng dường Tam bảo, cũng như hiện tiền Tăng Ni, đại chúng để tạo phước lành, an vui hạnh phúc ngay trong hiện đời và mai sau

Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ:

Chư Tôn đức hữu nhiễu bảo tháp
và thành kính tưởng niệm Pháp sư

NT. Chiêu Liên cùng Ni chúng...
...thành kính tưởng niệm Hòa thượng

TT. Minh Lực điều phối chương trình

 

HT. Giác Toàn đôi lời huấn từ sách tấn nhắc nhở đại chúng
Chư Tôn Hòa thượng chứng mình cúng dường trai ngọ

Lược sử Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

2. HẢI NGOẠI

Ban biên tập xin lưu lại và chia sẻ những hình ảnh hoạt động tại Canada và Úc nhân ngày Húy kỵ Đại lão Hòa thượng Pháp sư.

Thiền viện Minh Quang (Sydney, Úc)

 HT. Minh Hiếu cùng đạo tràng Tưởng niệm

- Tại Tịnh xá Minh Đăng Quang (London Ontario, Canada)

HT. Minh Thiện cùng chư Tôn đức tưởng niệm

Khất thực hóa duyên nhân ngày tưởng niệm

Phật tử thành kính dâng y cúng dường

    Chia sẻ với thân hữu: