CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Tang cố Hòa thượng vào chiều ngày thứ năm

 

1. Vào lúc 16 giờ, ngày 20 tháng 9 (nhuần), năm Giáp Ngọ (nhằm ngày 12/11/2014), chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ, chư Tôn đức đại diện các Giáo đoàn đã quang lâm đạo tràng Tịnh xá Ngọc Vạn đồng thắp nén tâm hương, kính viếng Giác linh HT. Giác Thảo tân viên tịch. Hướng dẫn phái đoàn có: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái; HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Tăng trưởng Giáo đoàn V; TT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh Thư ký Hệ phái; TT. Giác Đăng – Giáo phẩm Hệ phái; TT. Giác Mẫn – Giáo phẩm Giáo đoàn II; TT. Giác Nhuận – Giáo phẩm Hệ phái.

Đối trước Giác linh HT. Giác Thảo, HT. Giác Toàn thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái nhắc lại công hạnh tu tập, hành đạo của cố Hòa thượng, qua đó có lời thành kính phân ưu đến với Tăng Ni và Phật tử Giáo đoàn III.

HT. Giác Thuận – Trị sự trưởng Giáo đoàn III đại diện Tăng Ni Phật tử trong Giáo đoàn III có lời đáp tạ, tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã không quản ngại đường xá xa xôi chấn tích quang lâm viếng tang.

Trân trọng giới thiệu những hình ảnh được ghi nhận:

IMG 6508

IMG 6511

IMG 6514

IMG 6516

IMG 6525

IMG 6526

IMG 6530

IMG 6533

IMG 6534

2. Đúng vào lúc 19 giờ chiều cùng ngày, theo thời khóa tu tập truyền thống Hệ phái cũng như hoài niệm công hạnh hành trì thiền định cả đời của cố Hòa thượng, hơn 100 Tăng Ni có mặt trong Tang lễ trang nghiêm tĩnh tọa bên kim quan của Ngài. Việc làm lặng lẽ, vô ngôn nhưng đó là tiếng lòng của hàng đệ tử hậu học; chọn cách báo đáp Ân sư không gì hơn đó là giữ gìn quy củ thiền môn, tấn tu thiền định, hướng đến giải thoát.

Những hình ảnh trang nghiêm trong giờ thiền tọa:

IMG 6593

IMG 6595

IMG 6600

IMG 6601

IMG 6602

IMG 6603

IMG 6605

IMG 6607

IMG 6609

IMG 6610

IMG 6611

 

3. Sau 30 phút thiền tọa là lễ Tưởng niệm của Tăng Ni trong Giáo đoàn. Trước nhất, Đại đức Giác Hoàng đại diện cho chư huynh đệ Tỳ-kheo trung niên sám hối một vài bất cập của một lễ Tang mà đáng lẽ không nên có. Đại đức cũng đại diện chư huynh đệ đang du học phương xa tuyên đọc ba bài Cảm niệm ai điếu của 3 Tăng sinh đang học phương xa: (1) Đại đức Giác Tuyên đang học tại Ấn Độ; (2) Tỳ-kheo Giác Chinh đang ở tại Mỹ Quốc; (3) Tỳ-kheo Giác Minh Luật đang học tại Thái Lan. Kế đến là lời cảm niệm của Hòa thượng Giác Thuận - Tri sự trưởng Giáo đoàn III, đại diện cho toàn thể môn đồ pháp quyến đối với Hòa thượng cũng như đối với môn đồ đệ tử và hiếu quyến. Đồng thời, Hòa thượng cũng nhắc nhở đến đời sống phạm hạnh của một vị Khất Sĩ mà các bậc Tôn đức tiền bối đã đạt được và ngày nay chúng ta nên noi gương hành theo.

IMG 6612

Đại đức Giác Hoàng dẫn chương trình buổi lễ

IMG 6618

IMG 6619

Hòa Thượng Giác Thuận thay lời toàn thể Tăng Ni trong Giáo đoàn có đôi lời cảm niệm đến cố Hòa thượng

 

4. Vào lúc 20 giờ, HT. Giác Toàn đã có buổi Pháp thoại gửi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử môn đồ pháp quyến. Trong bài Pháp thoại, HT. Giác Toàn đã nhắc lại nghĩa Linh Sơn gắn bó giữa Hòa thượng và cố Hòa thượng Giác Thảo. Hình ảnh vị pháp hữu tinh nghiêm giới luật, hiền hậu, khiêm cung đọng lại trong tâm thức Hòa thượng ngay từ những lần đầu ra miền Trung hành đạo và in đậm mãi cho đến ngày nay. Nhắc đến công hạnh giáo hóa của cố Hòa thượng tân viên tịch, HT. Giác Toàn đã bày tỏ niềm mến phục trước công hạnh hành đạo giáo hóa, đặc biệt là những ngôi già lam được HT. Giác Thảo tôn tạo hay khai sơn kiến lập. Trước khi kết thúc thời Pháp thoại, một lần nữa HT. Giác Toàn nhắc lại đời sống tu tập tinh chuyên, phạm hạnh và nỗ lực hành đạo, xiển dương giáo pháp Tổ Thầy không mệt mỏi của Hòa thượng tân viên tịch. Qua đó, Hòa thượng có lời nhắn nhủ đến toàn thể Tăng Ni trực thuộc Giáo đoàn III noi theo gương hạnh của cố Hòa thượng để tinh tấn tu tập và nỗ lực hành đạo, ngõ hầu báo đáp ân đức các bậc tiền nhân.

Trân trọng giới thiệu những hình ảnh buổi Pháp thoại của HT. Giác Toàn:

IMG 6621

Hòa Thượng Giác Toàn ôn lại công hạnh cố Hòa thượng Giác Thảo

IMG 6623

IMG 6625

IMG 6626

IMG 6628

IMG 6629

IMG 6632

IMG 6633

IMG 6635

IMG 6636

IMG 6638

IMG 6642

Thượng tọa Giác Trong thay lời đại chúng cảm niệm tri ân Hòa thượng

IMG 6644

>> Chư Tôn đức Hệ phái Khất Sĩ trì bình khất thực trong ngày tang lễ

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan