CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Truy điệu và cung tống kim quan cố Hòa thượng trà tỳ

Vào lúc 5g30, tại Tịnh xá Ngọc Duyên, chư Tăng Ni và Phật tử đã sắp xếp chuẩn bị chu tất mọi mặt cho Lễ Truy điệu và cung tống kim quan nhục thân cố Hoà thượng về đài hoá thân TP. Nha Trang, Khánh Hoà.

Buổi lễ chính thức diễn ra vào lúc 6g00, với sự tham dự của hơn 300 Tăng Ni và gần 1000 Phật tử.

Chư Tôn chứng minh Giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Bình Định quang lâm có: Trưởng lão HT. Thích Giác Trí – Thành viên HĐCM GHPGVN, HT. Thích Nguyên Phước - Uỷ viên Thường trực HĐTS GHPGVN tỉnh Bình Định, Chứng minh kiêm Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Chơn - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, HT. Thích Trí Hải - Chứng minh BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; HT. Thích Nguyên Khiết – Giáo phẩm PG tỉnh Bình Định; HT. Thích Nguyên Huệ - Giáo phẩm PG tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Đồng Thành - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định; ĐĐ. Thích Vạn Đạt – Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN thị xã An Nhơn; cùng chư Tôn đức trong BTS GHPGVN tỉnh Bình Định và chư Tôn đức trong BTS GHPGVN thị xã An Nhơn.

Về phía chư Tôn đức Chứng minh, Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, và Giáo phẩm Giáo đoàn, gồm có: Trưởng lão HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Tăng trưởng Giáo đoàn V HPKS, Tôn túc Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu; HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng GĐ V, Tôn túc Phật giáo TP. HCM; HT. Giác Pháp – UVHĐTS, Phó ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó ban Thường trực Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái; HT. Giác Cảnh – UV HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, HT. Giác Minh – Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II; HT. Minh Thuấn – Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT Giác Nhựt - Giáo phẩm Giáo đoàn V; TT. Giác Thông – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; TT. Minh Lộc – Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Thư ký Giáo đoàn IV; TT. Giác Nhuận - Ủy viên BTS GHPGVN TP. HCM, Giáo phẩm Hệ phái.

Về phía chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III, gồm có: HT. Giác Hùng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh GĐ III; HT. Giác Phùng – GPHP, Tri sự phó Thường trực GĐ III, Phó trưởng ban Thường trực Lễ tang; HT. Giác Trong - GPHP, Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Tri sự phó Giáo đoàn, Phó ban Tổ chức Lễ tang; HT. Giác Trí – GPHP, Tri sự phó, Phó trưởng ban Thường trực Lễ tang; HT. Giác Thành – GPHP, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Tri sự phó Giáo đoàn.

Về phía chư Ni có quý Ni trưởng, Ni sư trực thuộc GĐ IV và GĐ III. Buổi lễ được sự tham dự hiện diện của chính quyền sở tại và nhiều vị khách quý.

Tại buổi lễ, HT. Giác Trí cung tuyên tiểu sử của cố Hoà thượng tân viên tịch. 50 năm nhập môn tu học, hoằng hoá giáo pháp, lợi lạc quần sinh, những gì cần làm Ngài đã làm xong, nay từ bỏ sắc thân giả tạm, tự tại quảy bát về Tây. Giáo hội trân trọng ghi nhận những đóng góp và chư Tăng Ni Phật hậu học cùng Phật tử luôn nhớ mãi thân giáo, khẩu giáo của Ngài.

Trước án linh đài của Hoà thượng ân sư, Đại đức Giác Bổn, đại diện Môn đồ pháp quyến dâng lời cảm hối và phát nguyện nương theo lời dạy của bậc Thầy để trên đường tu học được kiên định, mang lợi ích đến cho chính mình và mọi người.

Cuộc đời của Hoà thượng tân viên tịch gắn liền với GĐ III suốt nửa thế kỷ, trước giờ Di quan, HT. Giác Trong thay mặt chư Tôn đức trong GĐ III bày tỏ đôi lời, nhắc lại hình ảnh, công hạnh của một pháp lữ hạnh trí viên dung, luôn được chư Tôn đức trong Giáo đoàn thương quý và đồng phạm hạnh kính mến.

Từ năm 1975, cố Hoà thượng về tu tập và làm Phật sự tại địa phương, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo tỉnh nhà cũng như gắn kết tình thâm với chư Tôn đức Tăng Ni địa phương. ĐĐ. Thích Đồng Thành, Đại diện BTS GHPGVN tỉnh Bình Định cung tuyên điếu văn tưởng niệm cố Hoà thượng, một lần nữa nhắc lại công hạnh cao cả của cố Hoà thượng làm tấm gương sáng cho Tăng Ni và Phật tử Bình Định học theo.

Nối tiếp chương trình Lễ, HT. Giác Pháp thay mặt chư Tôn Giáo phẩm Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ có lời tưởng niệm, nhắc lại những ngày tháng đẹp trong đời của những huynh đệ Khất sĩ, những ngày an cư trong khoá hạ đầu tiên tổ chức ở Tịnh xá Trung Tâm. Đồng thời Ngài cũng nhắc đến tinh thần vì việc chung cho Hệ phái, Giáo đoàn của cố Hoà thượng rất đáng trân quý. HT. Giác Pháp cũng thay lời HT. Giác Toàn đọc bài thơ chúc điếu. Tuy bệnh duyên không về tham dự Lễ Truy điệu, HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái cũng chân thành gởi bài thơ chúc điếu THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH với các chữ khoán thủ trong bài thơ như sau: NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN GIÁC LINH HOÀ THƯỢNG GIÁC TẦN THƯỢNG PHẨM THƯỢNG SANH CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC AN TRỤ NIẾT BÀN.

Trước khi buổi lễ khép lại, HT. Giác Phùng thay lời BTC Lễ tang cảm tạ chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử đến chứng minh, tham dự. Để tỏ lòng tri ân và hiếu kính, môn đồ pháp quyến đảnh lễ chư Tôn đức Tăng Ni.

Sau cùng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Trí cùng chư Tôn đức Giáo phẩm hiện diện cử hành nghi lễ di quan trọng thể. Kim quan được phụng tống về đài hoá thân TP. Nha Trang. Trước khi về và được cử hành lễ trà tỳ vào chiều cùng ngày.

Thế là hết, Người đi vào huyền thoại,

Cõi trần hoàn đâu dễ níu bước chân,

Thân tứ đại giờ đã hoá pháp thân,

Trí đức ấy, bốn phương lưu sử tích.

Sau đây là hình ảnh lưu lại từ buổi lễ:

Cung thỉnh chư Tôn đức quang lâm lễ đường làm lễ Truy điệu

Đại đức Giác Hoàng dẫn chương trình buổi lễ

Hòa thượng Giác Trí cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng 

Đại đức Giác Bổn đại diện môn đồ pháp quyến dâng lời cảm hối

Đại đức Thích Đồng Thành đọc điếu văn tưởng niệm

Hòa thượng Giác Pháp đại diện chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đọc lời tưởng niệm

Hòa thượng Giác Phùng thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ

Nghi thức lễ Di quan

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan