CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Dưỡng lần thứ 23

GDuong23 1

GDuong23 7

Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử thành kính Tưởng niệm cố Trưởng lão

Ngày mùng 7 tháng 2 năm Đinh Dậu, tại Tịnh xá Ngọc Duyên (Bình Định), chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 23 Trưởng lão Giác Dưỡng nguyên Đệ nhất Phó trưởng đoàn III viên tịch.

Quang lâm chứng minh và dự lễ có: HT. Giác Tầng, chứng minh BTS Giáo đoàn; HT. Giác Phùng, Phó Thường trực BTS Giáo đoàn; HT. Giác Trong, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn; HT. Giác Thành, Phó Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn, gần 100 vị chư Tôn đức Tăng Ni, cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Trước khi cử hành nghi lễ Tưởng niệm, chư Tôn đức Tăng Ni đã trì bình khất thực duy trì pháp hành truyền thống của Hệ phái.

GDuong23 2

HT. Giác Trong sơ lược tiểu sử Trưởng lão

GDuong23 6

Chư Tôn đức Tăng Ni tham dự lễ Tưởng niệm

GDuong23 3

HT. Giác Thành ban đạo từ chứng minh

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đại chúng đã lắng nghe tiểu sử tóm lược về đạo nghiệp của Trưởng lão do HT. Giác Trong cung tuyên. Sau đó, HT. Giác Thành đã thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn ban đạo từ đến Tăng Ni và Phật tử trong buổi lễ Tưởng niệm. Theo đó, Hòa thượng nhắc nhở hội chúng hàng năm nên trung tập về dự lễ Tưởng niệm, ngoài việc nhớ tưởng ân đức của Trưởng lão, Tăng Ni trong Giáo đoàn còn sách tấn hơn trong tu tập và hoằng pháp đền ơn Tổ Thầy.

GDuong23a

Chư Tôn đức khất thực hóa duyên trên phố

GDuong23 4

Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường trai ngọ

    Chia sẻ với thân hữu: