CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Tưởng niệm đức Thầy và Khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III – HPKS

IMG 2451 Copy

Cung nghinh chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn quang lâm lễ đài để chứng minh cho buổi lễ

Sau khi đoàn chư Tăng Ni HPKS – GĐ III khất thực hóa duyên trở về, vào lúc 8h45 sáng ngày 16 tháng 7 năm Đinh Dậu (06/09/2017), tại Lễ đường Tịnh xá Ngọc Phúc, TP. Pleiku, Gia Lai, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn làm Lễ Tưởng niệm đức Thầy và Lễ Khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III.

Buổi lễ diễn ra trọng thể dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn – HT. Giác Hùng, HT. Giác Tần, HT. Giác Phùng, HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, HT. Giác Minh, HT. Giác Thành, HT. Giác Thuận và chư Tôn đức Ni – NT. Hiệp Liên, NT. Đền Liên, NT. Cảnh Liên, NT. Thông Liên, cùng sự hiện diện của gần 500 Tăng Ni và hơn ngàn Phật tử khắp nơi từ 122 tịnh xá trực thuộc GĐ III.

IMG 2458 Copy

IMG 2464 Copy

IMG 2465 Copy

IMG 2468 Copy

IMG 2471 Copy

IMG 2473 Copy

Chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn cùng đại chúng dâng hương cúng dường Tam bảo

Sau nghi thức Dâng hương, Lễ Phật, Pháp, Tăng, HT. Giác Phùng đãi lao chư Tôn đức tuyên đọc tiểu sử, cuộc đời và đạo nghiệp của đức Thầy. Ngài ra đời năm 1901, xuất gia năm 1944, và viên tịch năm 1971. Suốt 27 năm, Ngài tinh tấn hành trì giáo pháp đức Tổ sư Minh Đăng Quang truyền trao, miệt mài du hành hoằng pháp ra miền trung và cao nguyên đất Việt. Công đức của đức Thầy vô lượng đã khai sơn Giáo đoàn III, giáo dưỡng thế hệ lão thành của Giáo đoàn để hôm nay mạng mạch Khất sĩ truyền trì phát triển nơi miền duyên hải, cao nguyên. Đời sống dung dị, giới hạnh trang nghiêm, hạnh đức hy sinh một lòng vì đạo của Ngài là bao bài học vô ngôn tuyệt vời cho chúng con noi theo. 46 mùa lá rụng, đức Thầy để lại Tăng Ni và Phật tử, trở về nơi thế giới vô tung:

Thu về con lại nhớ Thầy,

Nghiêng mình thành kính những ngày thiêng liêng.

Bên Thầy lời pháp dạy khuyên,

Ngàn sau đệ tử tinh chuyên hành trì”.

IMG 2482 Copy

IMG 2479 Copy

IMG 2489 Copy

IMG 2485 Copy

HT. Giác Phùng cung tuyên lại tiểu sử, cuộc đời và đạo nghiệp của đức Thầy.

Tiếp theo chương trình buổi Lễ Tưởng niệm, TT. Giác Duyên thay mặt Ban Thứ ký Giáo đoàn báo cáo tình hình tu học của Giáo đoàn năm 2016 – 2017, như một thành tựu khiêm tốn cúng dường Tổ Thầy.

IMG 2496 Copy

TT. Giác Duyên báo cáo về tình hình tu học của Giáo đoàn

Phần tiếp theo chư Tăng Ni Tân học đảnh lễ mừng Khánh tuế và tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm nhân ngày Tự tứ - Vu lan bồn năm Đinh Dậu tại Tịnh xá Ngọc Phúc.

HT. Giác Tần – Tri sự trưởng GĐ III ban đạo từ đến Tăng Ni Phật tử. Hòa thượng nhắc cho đại chúng vì sao các Giáo đoàn trong HPKS tổ chức Lễ Tự tứ - Vu Lan Bồn chỉ có hai ngày, riêng Giáo đoàn III tổ chức đến ba ngày. Ngày Lễ thứ ba trong 46 năm qua của GĐ III có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đó là ngày Lễ Tưởng niệm bậc Thầy khai sáng dắt dẫn GĐ III. Ngày này năm ấy, đức Thầy đã thực sự “trở về cõi Tịnh” sau khi huyền báo cho Tăng Ni đồ chúng.

Hòa thượng Tri sự trưởng Giáo đoàn điềm chỉ cho đại chúng chiêm nghiệm lại sự tu chứng của đức Thầy, đồng thời kể lại những ngày đầu đức Thầy khai lập từ tịnh xá đầu tiên đến tịnh xá thứ 20. Tháng ngày ấy nhiều khó khăn, song bước chân Ngài đến đâu, đạo vàng có mặt và Tăng Ni Phật tử theo tu học đến đấy. Ngài sống giản dị, khiêm cung, từ bi, gìn giữ đạo hạnh, và miệt mài du hóa đó đây làm lợi lạc quần sanh. Chúng con diễm phúc thay được là đệ tử của đức Thầy, của Giáo đoàn III.

Lời cuối, Hòa thượng sách tấn chư Tăng Ni và Phật tử hãy tinh tấn tu tập là đền ơn Tổ Thầy vậy:

Hỡi chư đệ tử hữu duyên

Nhớ ơn Thầy Tổ cần chuyên tu hành”.

Buổi lễ Tưởng niệm đức Thầy và Khánh tuế chư Tôn đức Giáo phẩm kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, niềm hoan hỷ lẫn xúc động của hàng đệ tử, hậu học.

IMG 2506 Copy

IMG 2501 Copy

IMG 2511 Copy

Tăng Ni đảnh lễ mừng Khánh tuế và tri ân chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn

IMG 2515 Copy

IMG 2529 Copy

Hòa thượng Tri sự trưởng có lời giáo huấn và ôn lại đạo nghiệp của đức Thầy để soi sáng cho Tăng Ni

    Chia sẻ với thân hữu: