CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm kính dâng cố NT. Ngoạt Liên của Tăng Ni sinh Ấn Độ

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Ni Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Ni lãnh đạo Giáo đoàn Ni giới HPKS,

Cung kính ngưỡng bạch Quý Ni trưởng, Ni sư Tổ đình TX. Ngọc Phương,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Trong tiết trời se lạnh của những ngày chớm đông nơi đất nước Ấn Độ, chúng con chợt nhận được tin khấp báo về một bậc trưởng bối trong tông môn Khất sĩ đã thuận thế vô thường, từ giã cõi hồng trần quay về cõi Phật. Đó là sự viên tịch của NT. Ngoạt Liên – Phó Trưởng ban Thường trực Giáo đoàn Ni giới HPKS, trụ trì Tổ đình TX. Ngọc Phương. Sự ra đi của Ni trưởng là niềm mất mát lớn lao cho Giáo hội nói chung, cho Hệ phái Khất sĩ nói riêng. Thế là kể từ hôm nay, một bóng y vàng đã khuất bóng nhưng trên liên đài nơi Phật cảnh có thêm một bậc chân tu an ngự. Thật là:

Trăng (ngoạt) lặn về Tây còn ngời ánh sáng

Sen (liên) nở Phật tuyền mãi toả hương thơm.

Kính bạch giác linh cố Ni trưởng,

Nhân duyên tương hội trong kiếp hồng trần, chúng con được xuất gia trong giáo pháp Khất Sĩ, được truyền trao y bát và hạnh tu Tứ Y pháp trong sạch của chư Phật ba đời do chính đức Tổ sư Minh Đăng Quang nối truyền tại đất nước Việt Nam thân yêu. Dẫu rằng chúng con không có duyên được xuất gia tu học làm hàng đệ tử của Ni trưởng, nhưng chính y bát Khất sĩ và đường lối hành trì đã kết nối hai thế hệ tiền bối và hậu bối trong kiếp sống này. Dẫu chúng con không trực tiếp thọ nhận những lời giáo huấn từ Ni trưởng, nhưng công đức một đời Ni trưởng đã dấn thân phục vụ quê hương và đạo pháp, giữ gìn và phát huy giá trị cao đẹp Tăng đoàn cũng đã trở thành một ân đức trời biển đối với hàng hậu học chúng con.

Trải qua bao thời cuộc thăng trầm của đất nước và đạo pháp, có thể nói cuộc đời của Ni trưởng gắn liền với công cuộc giải phóng đất nước và xây dựng quê hường ngày càng giàu đẹp. Nhất là làm cho Phật giáo Việt Nam ngày càng lớn mạnh để bao thế hệ Tăng Ni tu tập và phụng sự nhằm thực hiện mọi điều tốt đạo đẹp đời. Trải qua bao thời cuộc thịnh suy như vậy, nhưng Ni trưởng vẫn giữ mãi tâm hồn thanh cao, không vướng bận chút trần ai thế tục, để tiếp nối và gánh vác biết bao Phật sự từ nhà nước, đến Giáo hội, đến Hệ phái, đến Giáo đoàn Ni giới và tại tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương theo tấm gương ngời sáng của đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên. Cuộc đời của Ni trưởng quả là một tấm gương ngời sáng cho hàng hậu học chúng con nương mình soi bước như lời cổ đức đã ca ngợi:

Trải qua những bước thăng trầm

Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu

An nhiên giữa cuộc bể dâu

Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa.

Kính bạch Giác linh cố Ni trưởng,

Thời gian luôn là sự diệu kì của tạo hoá. Lớp người đi sau nối tiếp lớp người đi trước mãi mãi xoay vần không bao giờ ngừng nghỉ. Tuy nhiên, công hạnh và những đóng của Ni trưởng sẽ còn trường tồn mãi với thời gian. Nhất là hình ảnh từ bi và thần thái thoát tục ngang qua sự đóng góp cho công cuộc bảo vệ quê hương, xây dựng đạo pháp của Ni trưởng sẽ sống mãi trong lòng bao lớp đệ tử xuất gia lẫn tại gia.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ tiễn biệt bậc Trưởng lão Ni trong tông môn Khất sĩ đã thuận thế vô thường quảy bát vân du về cõi Niết-bàn. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Chúng con không biết nói gì hơn, xin thành kính chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với môn đồ pháp quyến và tang gia hiếu quyến của cố Ni trưởng. Dẫu ở phương xa bận việc học hành, nhưng huynh đệ Tăng Ni vẫn tổ chức lễ tưởng niệm giác linh cố Ni trưởng trong không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị. Cầu nguyện Tam bảo gia hộ chư Tôn đức Ni Giáo đoàn Ni giới và chư Tôn đức Ni trụ xứ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương thân tâm an lạc, trí tuệ minh mẫn, đạo hạnh miên trường, sớm vượt qua cảm xúc bi thương để tiếp tục kế thừa và phát huy những Phật sự cố Ni trưởng đã giao phó.

Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính cúng dường tâm niệm chí thành qua hai câu đối ngưỡng nguyện giác linh cố Ni trưởng thuỳ từ chứng giám.

“Ngoạt ngự thiên thu minh quang chiếu

Liên đài mãn kiếp nhập Vô sanh”.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu: