CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cáo phó Ni trưởng Minh Liên viên tịch

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH LONG AN
BAN TRỊ SỰ 
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

Long An, ngày 29 tháng 5 năm 2020

 

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An

– Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An

– Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ MINH LIÊN

- Nguyên Phó Trưởng Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An

- Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Long An

- Chứng minh Phân Ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Long An

- Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm, phường 3, Thị xã Tân An, tỉnh Long An

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng thu thần thị tịch vào lúc 4 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2020 (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 nhuận năm Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Tâm,  số 253/14 đường Nguyễn Thông, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Trụ thế: 96 năm
Hạ lạp: 67 năm

– Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 14 giờ 00 ngày 29/5/2020 (nhằm ngày 7/4 nhuận Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Tâm,  phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

– Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Tâm, Phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An..

– Lễ viếng bắt đầu vào lúc 16 giờ 00 ngày 29/5/2020 (nhằm ngày 7/4 nhuận Canh Tý).

– Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07 giờ 00, ngày 02/6/2020 (nhằm ngày 11/4 nhuận Canh Tý), sau đó cung tống kim quan nhập Bảo tháp tại khuôn viên Tịnh xá Ngọc Tâm, phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An.

 

Nay Cáo phó                         

TM.  BAN THƯỜNG TRỰC             
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH LONG AN    
HỆ PHÁI KHẤT SĨ & MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
TRƯỞNG BAN                       

(đã ấn ký)                          

Hòa thượng Thích Minh Thiện           

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: