CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Linh Liên viên tịch

 

CÁO PHÓ 

Ni trưởng THÍCH NỮ LINH LIÊN viên tịch

 

 

Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Thuận và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

Ni trưởng THÍCH NỮ LINH LIÊN
Thế danh: NGUYỄN THỊ HOA

Nguyên Phó Ban Trị sự - kiêm Chánh Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long
Cố vấn Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Vĩnh Long
Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thuận, Phường 2, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc:
00g07 ngày 22 tháng 5 năm 2024 (Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Giáp Thìn)

Trụ thế: 77 năm - Hạ lạp: 52 năm

Lễ nhập quan vào lúc 10g00 ngày 22 tháng 5 năm 2024 (Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Giáp Thìn)

Kim quan nhục thân Ni trưởng được tôn trí tại
Tịnh xá Ngọc An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Lễ viếng bắt đầu từ 14g00 ngày 22 tháng 5 năm 2024 (Nhằm ngày Rằm tháng 4 năm Giáp Thìn)

Lễ Di quan: 08g00 ngày 24 tháng 5 năm 2024 (Nhằm ngày ngày 17 tháng 4 năm Giáp Thìn)

Sau đó cung tống Kim quan trà tỳ tại Đài hỏa táng Sơn Trang Tiên Cảnh, tỉnh Hậu Giang.

 

Nay cáo phó

TM. HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TÂN LIÊN

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan