CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chư Tôn đức Giáo phẩm TƯ GHPGVN, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM thắp hương tưởng niệm Ni trưởng Tràng Liên

Tưởng nhớ công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng Tràng Liên, nguyên Đệ Tứ Trưởng NGHPKS, nguyên Ủy viên HĐTS, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư, nguyên Phó Phân ban Ni giới T.Ư thuộc Ban Tăng sự T.Ư, trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (Q.3, TP.HCM), chiều nay, ngày 09/01/2021 (nhằm ngày 27/11/Canh Tý) các phái đoàn của Chư Tôn Đức đáp lời kiền thỉnh của Môn đồ Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần lượt quang lâm Tổ đình Ngọc Phương thắp hương tưởng niệm và cầu nguyện giác linh Ni trưởng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc.

1. Chư Tôn đức Giáo phẩm Trung ương GHPGVN:

- HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực (TT) HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự TƯ GHPGVN;

- HT. Thích Giác Liêm – Uỷ viên TT HĐTS, Phó VP2 TƯ, Phó Trưởng Ban TT Ban Nghi lễ TƯ;

- TT. Thích Giác Trí – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Phó Trưởng Ban TT BTS GHPGVN quận Gò Vấp cùng chư Tôn đức Tăng trong phái đoàn.

 

2. Phái đoàn Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam:

- HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trưởng Ban TT Giáo phẩm Hệ phái;

- TT. Minh Thành – Ủy viên TT HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Thư ký Ban TT Giáo phẩm Hệ phái;

 - TT. Giác Hoàng – Ủy viên HĐTS, Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

3. Hội đồng Điều hành Học viện PGVN tại TP.HCM:

- TT. Thích Tâm Đức - Ủy viên TT HĐTS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam;

- TT. Thích Phước Đạt - Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP. HCM;

 - TT. Thích Giác Hoàng - Ủy viên HĐTS, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP Học viện PGVN tại TP. HCM;

- ĐĐ. Thích Lệ Ngôn, ĐĐ. Thích Giác Thọ - đồng Phó VP Học viện PGVN tại TP. HCM.

4. Tịnh xá Mỹ Đức (Mỹ Tho, Tiền Giang):

- HT. Huệ Tâm – GPHPKS, Viện chủ TX. Mỹ Đức;

- ĐĐ. Thích Minh Bửu – Trụ trì TX. Mỹ Đức.

Sau khi thắp hương cầu nguyện Ni trưởng cao đăng Phật quốc, chư Tôn đức thăm hỏi sức khỏe chư Ni trưởng lãnh đạo Ni giới hệ phái trong không khí thắm tình đạo vị.

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan