CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Gương Sen chiếu diệu

Tưởng Người xưa Đệ nhất Ni,

Niệm trăm năm ánh lưu ly sáng ngời.

Ni “Gương Giải Thoát” tuyệt vời,

Trưởng dưỡng công đức Đạo, Đời long lanh.

Thích mầu Ni lập nguyện lành,

Nữ giới tinh tấn thiên sanh ta bà.

Huỳnh, Bạch, Thanh, Kim, Ngân… sa,

Liên Chơn Quang Tạng Trí… hòa nhân gian.

Ánh từ bi đẹp đạo tràng,

Vàng hương bát ngát huy hoàng thăng hoa.

Long quân trí dũng sơn hà,

Lanh thiêng ẩn dật Âu ca biển trời.

Gương sen chiếu diệu xinh tươi,

Sáng lung linh kết tình người nhân sinh.

Đạo ngàn năm rực tâm linh,

Đời đời miên viễn hữu tình ngân vang.

Tròn xoay lắng đọng thời gian,

Ba la mật hiển phong quang thế trần.

Mươi mười phẩm hạnh thiên chân,

Năm dài vô tận nghĩa nhân trường tồn.

Tịnh xá Ngọc Phương, 18/3/ Đinh Dậu

 

    Chia sẻ với thân hữu: