CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ nhập kim quan NT.Thích nữ Minh Liên – Phái đoàn BTS. Phật giáo tỉnh Long An kính viếng

Chiều 29/05/2020 (nhằm ngày 7/4/ năm Canh Tý), Ban Trị Sự GHPG tỉnh Long An, chư Tôn Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ cùng môn đồ pháp quyến đã long trọng cử hành lễ nhập kim quan NT.TN Minh Liên – Nguyên Phó Trưởng Ban Trị Sự GHPG tỉnh Long An – Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Long An – Chứng minh Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An – Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm, phường 3, Thị xã Tân An, Tỉnh Long An.

Thành phần chư Tôn đức tham dự và chứng minh buổi lễ: HT.Thích Huệ Hồng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Huệ – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Minh Thiện- Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TW, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; HT. Thích Thiện Tài – Phó BTS, Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Quảng Tâm – Phó thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; TT. Thích Giác Nguyên – Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chư Tôn đức trong BTS GHPG thành phố Tân An tỉnh Long An, cùng chư tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Về phía chư Tôn đức Ni có NT.Thích nữ Tuệ Đăng, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Long An, quý Ni trưởng, Ni sư, sư cô trong phân Ban Ni giới GHPG tỉnh Long An.

Chư Tôn Thiền đức Ni thuộc Hệ Phái Khất sĩ có: NT. Chiêu Liên chứng minh Hệ Phái; NT. Tân Liên Phó Phân Ban Ni Giới, Phó Ban thường trực Giáo phẩm Hệ Phái; NT. Tố Liên cố vấn Phân Ban Ni Giới TW, Phó Ban thường trực Giáo phẩm Hệ Phái, cùng chư Tôn đức Ni thuộc Hệ Phái Khất Sĩ tại các trú xứ Tịnh xá ba miền, đồng về tham dự .

Trang nghiêm buổi lễ nhâp quan, HT.Thích Thiện Tài, Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Long An, chư Tôn đức Ban Thường trực, đương vi Sám chủ, cử hành nghi thức niêm hương bạch Phật, thỉnh nhục thân cố NT.Thích nữ Minh Liên nhập kim quan trong tiếng niệm Phật trầm hùng của chư Tăng Ni và Phật tử, trong làn mưa phủ dầy không gian Tịnh xá.

Sau đó, môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và thọ tang.

Thực hiện pháp sự tại Giác linh đường, trong tình Linh Sơn pháp lữ, nghĩa tương giao, chư Tôn đức Ban Thường trực BTS. GHPG tỉnh Long An đốt nén tâm hương thành kính tưởng niệm đến Giác Linh Ni Trưởng. Đại diện BTS.GHPG tỉnh Long An, HT. Thích Minh Thiện đã có những dòng hồi ức chân thành về công hạnh của Ni Trưởng thuở sanh tiền. Từ những công đức vô lượng vô biên ấy, Ni trưởng góp phần trang nghiêm Ngọc Tâm, kết thành đóa hoa thanh khiết ngát hương để lại tấm gương sáng cho hàng hậu tấn. Hòa thượng cùng chư Tôn Thiền đức đồng nhất tâm hướng nguyện Giác Linh Ni Trưởng, Niết bàn đến đi tự tại, Ta bà thuận ý tùy duyên, tiếp bước cuộc hành trình Đại sĩ, hóa độ chúng sanh.

Thể hiện tâm thành, kính tiếc Bậc Ni Lưu đã hết mình vì Đạo pháp và Dân tộc, Chứng minh Ni giới tỉnh Long An, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh nhà, quý Ni trưởng, Ni sư, đồng cung đối trước Giác linh đài dâng hương ai điếu, nhất tâm cầu nguyện giác linh Ni Trưởng cao đăng Phật quốc thượng phẩm thượng sanh, Đàm hoa tái hiện.

Hương trầm nghi ngút xa bay

Tâm quang nhất niệm cầu Thầy Lạc bang

Thần an dạo cảnh Niết-bàn

Ta Bà tùy nguyện độ hàng Ni lưu.

 Nguồn:phatgiaolongan.org

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: