CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ Tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Phải lần thứ 22

Ngày mùng 1 tháng 5 năm Mậu tuất, trong tiết trời ấm áp, dưới ánh nắng chan hòa của mùa An cư Kiết hạ, tại Tịnh xá Ngọc Tòng – Tổ đình Nam Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Giáo đoàn III long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 22 cố Trưởng lão Giác Phải –Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III Hệ phái Khất sĩ và lễ Tưởng niệm lần thứ 8 cố Ni trưởng Tưởng Liên.

Hòa thượng Giác Tường ban đạo từ

Quang lâm chứng minh và tham dự có: Đại lão Hòa thượng Giác Tường – UVTT HĐCM GHPGVN, Đạo sư chứng minh Hệ phái; HT. Giác Dũng - Giáo phẩm chứng minh Giáo đoàn II; HT. Giác Hùng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất chứng minh BTS Giáo đoàn III; HT. Giác Phương – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đắk lắk, Chứng minh BTS Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong – Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban GDTN Giáo đoàn III; HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Phó ban Tăng Sự Giáo đoàn III; HT. Giác Thành – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn III; HT. Giác Chiến – Giáo phẩm Giáo đoàn III.

Chư Tôn đức Ni tham dự gồm: NT. Đạm Liên – Giáo phẩm NGHPKS; NT. Mỹ Liên – Giáo phẩm NGHPKS; NT. Cảnh Liên – Phó BTS GHPGVN hHuyện Đắkpơ, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Thông Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III. Cùng sự hiện diện của chư tôn đức Tăng Ni các miền tịnh xá trong Giáo đoàn cùng đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Trước khi cử hành đại lễ, Hòa thượng Đạo sư Chứng minh Hệ phái đã hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni trì bình khất thực, thực hành hạnh Phật Tăng xưa và đồng thời để ôn lại đời sống phạm hạnh của người khất sĩ là phải khất thực mỗi ngày để diệt đi cái lòng tham, cái chấp ngã, nên phải “xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí”.

Để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Trưởng lão Giác Phải, một bậc Thầy mô phạm khả kính của Giáo đoàn III, HT. Giác Trong thay lời Ban Tổ chức, cung tuyên lược sử cố Trưởng lão. Những đóng góp của cố Trưởng lão cho Đạo pháp và Dân tộc vô cùng cao quý, tiếp nối mạng mạch Tổ Thầy làm rạng rỡ tông môn Khất sĩ, xứng danh “Tòng lâm thạch trụ” của GHPGVN và Giáo đoàn III.

Trưởng lão Giác Phải – thế danh Trần Quý, sinh ngày 15 tháng 1 năm 1911 (Tân Hợi), tại làng Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ngài đã có tâm hướng đạo mến mộ Phật Pháp từ thơ ấu. Cho nên đến năm 1960, khi Đức Thầy Giác An hành đạo thuyết pháp tại Tịnh xá Ngọc Long (Diêu trì), Ngài đã phát nguyện thọ Tam quy Ngũ giới và được Đức Thầy thọ ký pháp danh Thiện Hòa. Đức Thầy thâu nhận Ngài xuất gia vào ngày 15 tháng 1 năm 1963. Đến rằm tháng 7 năm Ất Tỵ (1965), lễ Tự tứ Vu lan bồn tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Cát, Phan Thiết, Đức Thầy truyền Thập giới Sa-di, thọ ký pháp danh Giác Phải. Ngày 15 tháng 7 năm 1969, lễ Tự tứ tại Tịnh xá Ngọc Hải, Cam Ranh, Ngài được Đức Thầy truyền Cụ túc giới. Ngày mùng 1 tháng 2 năm Tân Hợi (1971), Đức Thầy xem xét trước sau trong Tăng đoàn, quyết định chọn Ngài làm Trưởng Giáo đoàn III cho đến ngày viên tịch.

Duyên hóa độ cõi trần đã mãn
Gương hạnh Ngài vẫn sáng mãi trong con.

Ngài trụ thế 86 năm, hòa điệu với đời 53 năm, hành đạo 33 năm, 26 năm làm Trưởng Giáo đoàn III. Ngài viên tịch là Giáo hội mất đi một bóng mát Bồ đề, toàn thể Tăng Ni tín đồ mất đi một bậc Thầy khả kính.

Đồng thời, hôm nay cũng là lễ Tưởng niệm lần thứ 8 cố Ni trưởng Tưởng Liên. Toàn thể đại chúng đã ôn lại những công hạnh tu tập và hành đạo của cố Ni trưởng, một vị Ni xuất thân trong Giáo đoàn III luôn luôn siêng năng tinh tấn tu tập, hóa độ dẫn dắt Ni chúng tu tập, làm tròn bổn phận “Sứ giả Như Lai”. Ni trưởng thường nói: “Suốt hơn 10 năm vừa tu học vừa canh tác, vừa xây dựng, nay ngôi Tịnh độ đã được khang trang, có nơi Ni chúng tu học, có nơi để chư Ni tề tựu về mỗi dịp lễ… Như vậy là đủ quãng đời về sau. Ni chúng Tịnh độ hằng ngày ôm bình bát khất thực, trưa về tụng kinh, chú nguyện cúng dường, chiều đọc Chơn lý, tham thiền nhập định, tối tụng kinh, nghiên cứu kinh sách”. Hơn 30 năm sống trong ngôi nhà Phật pháp, Ni trưởng đã đóng góp rất nhiều về sức lực và trí lực. Công viên quả mãn, Ni trưởng thuận theo quy luật vô thường của vạn hữu viên tịch vào ngày 29 tháng 4 năm Canh Dần, vừa tròn 71 tuổi , Hạ lạp 36 năm.

Trong buổi lễ, đại chúng đã thanh tịnh trang nghiêm đón nhận đạo từ vô cùng quý báu của Hòa thượng Đạo sư chứng minh Hệ phái. Hòa thượng chứng minh và tán thán chúc lành đến quý Nam Nữ Phật tử và ôn lại công hạnh của cố Trưởng lão Giác Phải. Ngài dạy: “Khi mê thì chỉ là tiền / Khi ngộ mới biết trong tiền có tâm. Cố Trưởng lão Đệ nhị Trưởng Giáo đoàn III biết dùng đồng tiền vào việc đúng, tiền hiền của chư Phật, dạy bảo Phật tử có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà có tiền mua sự tu hành thì rất khó mà cố Trưởng lão đã hy sinh cả gia đình phát tâm xuất gia, đó là tiền hiền của chư Phật, rồi thành lập các tịnh xá để thiện tín tới lui tu tập vung trồng cội đức, Tăng Ni có chỗ trau dồi giới đức”.

Toàn thể đạo tràng đã nhất tâm cầu nguyện tụng bài Kinh Bát Nhã và Nguyện Vãng Sanh thành kính cúng dường lên Tam Bảo, cúng dường lên Giác linh cố Trưởng lão Giác Phải.

HT. Giác Phùng thay lời chư Tôn đức dâng lời cảm tạ. Trong bài phát biểu, Hòa thượng cảm ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho các cuộc lễ trong nhiều năm qua thành tự viên mãn. Hòa thượng cũng tri ân chư Tôn thiền đức Tăng Ni không quãng ngại đường xá xa sôi mà đáp lời kiền thỉnh của Ban Tổ chức quang lâm về chứng minh và tham dự và còn chỉ dạy cho tứ chúng hướng về con đường đạo pháp để tu hành. Đồng thời Hòa thượng chứng minh công đức Nam Nữ Phật tử đã phát tâm cúng dường tịnh tài tịnh vật để cho lễ Tưởng niệm thành tựu mỹ mãn. Cuối cùng, Hòa thượng thành kính niệm ân chư Tôn đức và kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và chúc quý Phật tử tu hành tinh tấn.

Vào lúc 10 giờ 30phút, đàn lễ Trai tăng cầu siêu, cầu an diễn ra thật trang nghiêm và thanh tịnh dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi lễ:

Chư Tôn đức trì bình khất thực

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan