CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lễ tưởng niệm lần thứ 22 Ni trưởng Bạch Liên

Tại tịnh xá Ngọc Phương (Lê Quang Định, Gò Vấp, TP.HCM) vào sáng qua, 23-12 (17-11ÂL), diễn ra lễ tưởng niệm lần thứ 22 ngày NT.Thích nữ Bạch Liên, Đệ nhị Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ viên tịch.
 
bachlien (1 of 5).jpg
Lễ tưởng niệm Ni trưởng Bạch Liên
 
HT. Giác Tường, UV ban Thường trực HĐCM, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ, cùng chư Tôn đức hệ phái chứng minh và tham dự.
 
Về phía chư Ni hệ phái có NT. Ngoạt Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Phương, cùng chư Tôn đức Ni đại diện các miền của hệ phái.
 
bachlien (2 of 5).jpg
NT. Phục Liên ôn lại tiểu sử cố Ni trưởng
 
Tại buổi lễ, NT. Phục Liên cung tuyên tiểu sử hành trạng của cố Ni trưởng Bạch Liên.
 
bachlien (4 of 5).jpg
Chư tôn giáo phẩm chứng minh
 
bachlien (5 of 5).jpg
và chư Ni, quan khách dâng hương tưởng niệm
 
HT. Giác Tường thay mặt chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái có lời tưởng niệm đến giác linh Ni trưởng, đồng thời khuyến tấn đến chư Ni, Phật tử noi theo công hạnh của cố Ni trưởng trên con đường tu học và hành đạo.
 
Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan