CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày thứ 3 Tang lễ Ni trưởng Minh Liên các Phái đoàn đồng kính viếng

Ngày 31/05/2020 (nhằm 9/4/nhuần Canh Tý), các Phái đoàn Ban Trị Sự,  Phái đoàn các miền Tịnh xá, chư Tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành đồng hướng dẫn Phái đoàn kính viếng Lễ tang Ni trưởng Minh Liên – Nguyên Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An – Nguyên Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Long An – Chứng minh Phân Ban Ni giới GHPGVN tỉnh Long An – Chứng minh Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm viên tịch.

Khi hay tin Ni trưởng Minh Liên – Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tâm viên tịch. Các Phái đoàn lãnh đạo chính quyền, Ông Võ lê Tuấn Nguyên Chủ tịch Mặt Trận Tôn Gi áo tỉnh Long An, huyện Uỷ – HĐND – UBND – UBMTTQ huyện Tân Thạnh,  chư Tăng Hệ Phái Khất sĩ Giáo Đoàn IV, Giáo Đoàn II, Ban Trị sự GHPGVN Thành Phố Tân An cùng các Tự Viện trong Thành phố và các huyện, Ban Trị sự GHPGVN huyện Cần Đước, huyện Cần Giuộc, chư Tăng TX. Ngọc Ninh, TX. Ngọc Linh TP. HCM, TX. Ngọc Khánh Long Khánh ...hướng dẫn phái đoàn đến trước án tiền có lời ai điếu đến giác linh Ni trưởng và lời phân ưu chia buồn cùng môn đồ pháp quyến.

Thật xúc động trước những công hạnh cao quý của Ni trưởng Minh Liên, đã 96 năm cống hiến cho đạo pháp và dân tộc, nay xả báo thân trở về miền tây phương tịnh cảnh. Từ các tỉnh thành Tịnh xá Ngọc Quang Gò Công, TX. Ngọc Cầu Trà Vinh, TX. Ngọc Tân, TX.  Ngọc Lâm, TX. Ngọc Châu, TX. Ngọc Bích  Dầu Tiếng, TX. Ngọc Tân Bình Dương, TX. Ngọc Hiệp, TX. Ngọc Định Đồng Nai, TX. Ngọc Phú Châu Đốc, TX. Ngọc Nguyên Cái Bè Tiềng Giang….. chùa Đức Viên, chùa Long Quang, chùa Thanh Tr, Thiền Viện Trạm Viên, chùa Hồng Viên, chùa An Linh, chùa Bạch Liên, chùa Viên Quang, chùa Vân Long, chùa Thiền An  huyện Long Thành, chùa Liên Hoa huyện Bình Chánh, TX. Ngọc Tháp Mộc Hóa, TX. Ngọc phước, TX. Ngọc Lợi Bạc Liêu, TX. Ngọc Tường Hộ Phòng, TX. Ngọc Uyển Biên Hòa, TX. Ngọc Phú Phú Bổn, các con cháu của Ni trưởng Minh Liên từ hải ngoại, gia đình Ni trưởng Gương Liên, gia đình SC. Hương Liên, gia đình SC. Châu Liên, gia đình SC. Diếp Liên, gia đình SC. Liên Năng, gia đình SC. Liên Lan, gia đình SC. Liên Kính, Đạo tràng Bát Quan Trai TX. Ngọc Tâm, Đạo tràng Niệm Phật Hoa Sen ……hướng dẫn đoàn đến trước án tiền dâng hương tưởng niệm, đảnh lễ cúng dường và thọ tang Ni trưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nguồn:phatgiaolongan.org 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: