CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Giác Hiền viên tịch

GIÁO ĐOÀN II – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỊNH XÁ NGỌC GIÁNG TP. ĐÀ NẴNG

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN

Cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Hiền
Chứng minh BTS Giáo đoàn II, Hệ phái Khất sĩ
Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã thâu thần viên tịch 
lúc 12 giờ 40, ngày 11/5/2020 (nhằm ngày 19 tháng 4 năm Canh Tý).
Trụ thế 90 năm, hạ lạp 50 năm.
Lễ nhập kim quan lúc 11 giờ, ngày 12/5/2020
(Nhằm ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý)
Tại Tịnh xá Ngọc Giáng, kiệt 402 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 12/5/2020
(Nhằm ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý)
Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 16 giờ 30, ngày 15/05/2020

(nhằm ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý).
Lễ Di Quan và trà tỳ lúc 6g00

 tại Trung tâm hoả táng An Phước Viên, TP. Đà Nẵng.

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng

Thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan