CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

Chiều ngày 20/12/2020 nhằm (7/11/Canh Tý) HT. Giác Hà - Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Phó thường trực Ban giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V làm trưởng đoàn; HT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng Ban Hoằng pháp BTS tỉnh Tiền Giang, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lợi; HT. Giác Luyện - trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ (Cam Ranh); HT. Giác Nhật - trụ trì Tịnh xá Ngọc Lâm, Cam Ranh cùng chư Tôn đức Tăng và quý Phật tử trong Giáo đoàn quang lâm về Tịnh xá Ngọc Thạnh thành kính đảnh lễ dâng hương tưởng niệm đến giác linh cố Trưởng Lão HT. Giác Cầu tân viên tịch.

Đối trước Giác linh đài thay lời chư Tôn đức trong phái đoàn HT. Giác Nhân đã có đôi lời tưởng niệm về cuộc đời và đạo hạnh của cố Trưởng lão Hoà thượng là một tấm gương sáng cho chư Tăng noi theo. Cầu nguyện giác linh cố Hoà thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập ta bà, giáo hoá chúng sanh.

Thay lời môn đồ pháp quyến, HT. Giác Pháp đã có lời cảm niệm tri ân sâu sắc đến chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn V. Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu là vị lãnh đạo tối cao của Giáo đoàn, ngài mất đi là một mất mát to lớn cho chư Tăng Giáo đoàn V nói riêng và Hệ phái Khất sĩ nói chung. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho chư Tôn đức Tăng lãnh đạo Giáo đoàn có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục hướng dẫn làm chỗ nương tựa vững chắc cho Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ.

Sau đó chư Tôn đức đã thành kính hữu nhiễu kim quan cố Trưởng lão Hoà thượng, và lưu lại đôi dòng pháp ưu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan