CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái Dâng hương Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Tánh lần 41

Chiều ngày 16/12/2019 (nhằm ngày 22/11/Kỷ Hợi) tại Tịnh xá Ngọc Đăng (158 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. HCM) chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái đã đến dâng hương Tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Tánh - viên tịch lần thứ 41,Nguyên Tăng chủ Hệ phái Khất sĩ (HPKS) Việt Nam.

Đến thắp hương tưởng niệm: HT. Giác Tường - Chứng minh giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Ngộ - Chứng minh giáo phẩm Hệ phái; HT. Giác Phùng - Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn 3;  HT. Giác Trong - Tri sự phó, Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III;  HT. Giác Trí - Tri sự phó, Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III;  TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa GĐ III kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

HT. Giác Tường hướng dẫn chư Tôn đức dâng hương và đảnh lễ  cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Tánh - viên tịch lần thứ 41,Nguyên Tăng chủ Hệ phái Khất sĩ (HPKS) Việt Nam.

HT. Giác Minh cảm tạ chư Tôn đức đã đến thắp hương tưởng niệm

 

    Chia sẻ với thân hữu: