CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điện thư phân ưu cố Trưởng lão HT. Giác Hà (1940-2021) của Giáo Hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI
Viện Hành Đạo

       3010 W. Harvard Street * Santa Ana, CA 92704

              Tel. (714) 437-9511 hoặc (714) 759-0752
logo

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

 

Tôn Dung Cố Trưởng lão Hòa Thượng

 

Kính gửi:

-       Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Hệ Phái Khất Sĩ

-       Ban Tổ Chức Tang Lễ và môn đồ pháp quyến.
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới vô cùng kính tiếc khi hay tin cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà đã thu thần thị tịch vào lúc: 00g30 (giờ Việt Nam) ngày 1 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 27-10-Tân Sửu) tại Tịnh xá Trung Tâm, số 367/1 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TP. HCM. Trụ thế: 82 năm57 Hạ lạp.

         
Cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Hà
 là Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam; Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Trị sự Trưởng Giáo đoàn V; Trụ trì tịnh xá Trung Tâm, Quận 6, TP. HCM.

 

Sự ra đi của Ngài là niềm mất mát to lớn đối với Tăng - Ni, Tín đồ Phật tử Giáo đoàn V, Hệ phái Khất sĩ và cộng đồng Phật giáo Việt Nam trong nước và hải ngoại.


Viện Hành Đạo Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới xin thành tâm cầu nguyện Giác Linh Hoà Thượng Cao Đăng Phật Quốc, hội nhập ta bà, hoá độ quần sanh. Giáo Hội cũng đồng thành kính phân ưu đến với Chư Tôn Đức Hội Đồng Giáo Phẩm Hệ Phái Khất Sĩ, Tăng –Ni; Phật tử Giáo Đoàn V, Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng môn đồ pháp quyến.
 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
 

Phật Lịch 2565, Santa Ana, ngày 01 tháng 12 năm 2021.

Viện Hành Đạo GHPGTGKSTG

Viện Trưởng

(đã ký)

  Sa Môn Thích Minh Hồi

Screen Shot 2564-12-01 at 15.28.45

Nguồn: nhulaithientu.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan