CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm của Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,

Cung kính ngưỡng bạch Giác linh cố HT. Giác Thuận tân viên tịch,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến!

 

Nguồn đạo pháp ngàn năm thơm ngát

Thọ bát – y gieo hạt giống lành

Một đời trì giới tinh anh

Trăm năm mãn kiếp người thành chơn Tăng.

Trải gió bụi vai hằn nắng cháy

Mảnh vàng y trùm thảy quê nhà

Chân in từng dặm đường qua

Một chiều bóng hạc chợt sa giữa trời.

Người Khất sĩ dừng nơi cõi tịnh

Hậu thế đau bịn rịn vô cùng

Hỏi trời đâu thuỷ? Đâu chung?

Mà thương, mà tiếc hãi hùng tâm can.

 

Hỏi trời đâu thủy, đâu chung?

Nước thời gian bao giờ dừng lại?

Việc tử sinh tự tại do mình

Tấc lòng tu học nguyên trinh

Bỏ thân giả tạm, tánh linh thoát trần

Trọn công tu, mãn phần an vị

Bậc Sa-môn Khất sĩ hơn người

Bồ-đề khai mở tốt tươi

Cúng dường tha thiết những lời thành tâm.

 

Nhớ Giác linh xưa!

Lần về nguồn gốc người sinh

Duyên quê thanh đạm đượm tình nước non

Thân trai chữ hiếu vẹn tròn

Thờ cha, kính mẹ mãi còn khôn nguôi.

 

Thôn Phụng Sơn, đất miền Tuy Phước

Cả song thân đều được vẹn toàn

Trong niềm hạnh phúc hân hoan

Sinh Ngài con trưởng khải hoàn gia viên.

Mười tám năm phận hiền anh cả

Sáu anh em tấc dạ thuần lương

Sống trong trọn vẹn tình thương

Thuận duyên Tam bảo song đường khuyến tu.

Lời Phật pháp - lời ru thơ ấu

Đã sớm gieo tỏ thấu ngọn ngành                

Cõi lòng rộng mở thiên thanh

Con đường xuất thế chóng thành một mai.

 

Thuở Giác linh thế phát quy y

Nhớ thuở trước du Tăng hoằng hoá

Thầy Giác An - một đoá sen vàng

Lái thuyền chở đạo mở mang

Bóng y Khất sĩ rỡ ràng qua thôn.

Ngôi Tịnh xá Ngọc Sơn – Bình Định

Xin quy y thanh tịnh tâm hồn

Ngài cùng thân mẫu sớm hôm

Hộ trì công quả, trông nom cửa thiền.

Nhờ hội đủ căn duyên bát ngát

Thầy nhận thâu thế phát vào chùa

Con đường danh lợi hơn thua

Bỏ rơi như lá theo mùa gió bay.

Kể từ đấy danh bày Huệ Thảo

Trải tháng năm học đạo, hầu Thầy

Bốn năm thế sự vần xoay

Sa-di giới bổn được Thầy truyền trao

Kể từ đấy danh cao Giác Thuận

Lấy tam y làm chuẩn tu hành

Năm năm tần tảo tịnh thanh

Sa-di Giác Thuận được thành Tỳ-kheo

Tại Ngọc Đà bên đèo sương phủ

Tự tứ Tăng hiệp đủ Tăng-già

Trong ngày khánh hỷ hoan ca

Truyền đăng Cụ túc vào nhà Như Lai.

 

Thuở Giác linh du phương hành đạo!

Bồ-đề quả chín trên cây

Hương thơm, vị ngọt đắp xây cuộc đời

Du phương từng bước thảnh thơi

Tuỳ duyên hoá độ, dạo chơi ta-bà.

 

Cuộc nhân thế như đường ray nọ

Đời du Tăng chợt hoá chuyến tàu

Chuyến tàu chở đạo theo nhau

Chở muôn Phật pháp nhuộm màu quê hương.

Giờ ngọ sử lên đường luân chuyển

Đến Ngọc Duyên thân quyện đạo tràng

Đến miền Ngọc Pháp – Nha Trang

Sau về Ngọc Rạng, Ngọc Quang tu hành.

Rồi lần lượt Ngài dành công sức

Đến Ngọc Đà hiệp lực tấn tu

Lại về Ngọc Phú công phu

Ngự nơi quê mẹ lời ru năm nào.

Năm mươi lăm mùa đào nở rụng

Bấy thời gian cung phụng Tăng đoàn

Bao nhiêu Phật sự lo toan

Gắng tâm, bền chí hoàn toàn thiết chi.

Trong Hệ phái ngại gì vất vả

Phụ chăm lo chí cả Tông đồ

Khoá tu, Đại lễ quy mô

Cùng chư Giáo phẩm hải hồ bao năm.

Trong Giáo hội âm thầm đóng góp

Biết xử phân ứng hợp trong ngoài

Thời gian tuổi hạc, sương mai

Nhiều năm oằn xuống thân Ngài mòn hao.

 

Thời kỳ viên tịch

Đời người như một vầng trăng

Khi tròn, khi khuyết thường hằng diệt sinh

Một mai khởi bước đăng trình

Về nơi cảnh Phật tâm mình biết thôi.

                  

Phần trách nhiệm đã xong mọi việc

Thân gá nương khôn xiết bao mùa

Thân Ngài đến lúc già nua

Lá vàng chỉ đợi gió đùa rời cây.

Chính trong lúc thân gầy xơ xác

Ngài an nhiên khánh lạc đạo tràng

Tại ngôi Ngọc Phú hân hoan

Tăng Ni đại chúng hiệp đoàn chứng minh.

Sau tuần lễ oai linh Tam bảo

Nới cốc am áo não vô cùng

Chuông ngân nức nở mông lung

Ngài về cõi Phật tận cùng tiếc thương.

                    

Kính bạch Giác linh!

Dẫu biết thời gian còn chảy xiết

Siết không gian, siết cả hồn người

Nhất là trong cuộc sinh ly tử biệt, nỗi niềm cảm xúc sẽ càng se siết hơn nữa bằng tình Linh Sơn pháp lữ. Trong niềm xúc động khôn nguôi trước sự viên tịch của cố HT. Giác Thuận, hàng Tăng Ni sinh Khất sĩ đang du học tại Ấn Độ chúng con xin kính dâng đôi lời điếu văn tưởng niệm kính cúng dường lên Giác linh Ngài thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh cố HT. Giác Thuận cao đăng Phật quốc!

GIÁC linh theo Phật về cõi Niết     

THUẬN thế thoát trần biệt bến mê 

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan