CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Điếu văn tưởng niệm Giác linh Trưởng lão HT. Giác Hiền

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni hiện diện,

Kính thưa chư vị khách quý và toàn thể nam nữ Phật tử,

Hôm nay, ngày 23 tháng Tư năm Canh Tý (2020), trước giờ cung tống di quan nhục thân cố Hòa thượng Giác Hiền đến đài hoả táng trà tỳ, thay mặt chư Tôn đức Ban Tổ chức Lễ Tang, Ban Trị sự giáo đoàn II chúng trò có đôi lời tưởng niệm, tiễn biệt Giác linh Hòa thượng.

Kính nhớ giác linh xưa, từ miền núi Ngự sông Hương, người thọ phàm thân tại làng Dạ Lê Chánh, tổng Dạ Lê, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên.

Năm Tân Mùi, dòng họ Nguyễn xuất trần,
Thời Pháp thuộc quê hương nghèo sinh trưởng,
Tam Bảo nhiều đời kính ngưỡng,
Nho phong mấy độ vun bồi.
Năm Canh Dần, tuổi đôi mươi qui giới pháp,

Ôn Linh Mụ ban pháp danh Tâm Quảng.
Nương Tam Bảo sáng lập khuôn hội Phật học,
Niệm Phật Đường Dạ Lê Chánh lưu danh.

Mùa Phật đản năm Ất Tỵ,

Tịnh xá Ngọc Giáng, thế phát xuất gia,

Thầy tế độ ban Pháp danh Giác Hiền.

Giác hạnh viên dung, tự tại tuỳ duyên, hoá hiện ta-bà.

Hiền từ tròn đủ, an nhiên vô ngại, khắp cùng pháp giới.

Trải năm tháng theo Thầy học hạnh,

Bước lần vào cửa không ưu, không phiền.

Duyên đủ đầy, mùa sen nở tháng Tư năm Bính Ngọ,

Ngọc Nhơn Tịnh xá thọ giới pháp Sa di.

Nương Y làm Pháp giữ thân,

Lấy Bát lập hạnh Sa-môn Thích tử.

Thuận theo Giáo hội, nhiều nẻo vân du,

Giới hạnh tròn đầy, kinh kệ làu thông.

Ngày Tăng đoàn Tự tứ, năm Canh Tuất,

Ngọc Nhơn Tịnh xá, Cụ túc giới Tỳ Kheo.

Từ đó,

Tỳ-kheo công đức hạnh du phương,

Khất sĩ ta-bà nêu sáng gương,

Trì bình khất thực gieo duyên phước,

Trong ánh bình minh, tỉnh mộng trường.

Các miền tịnh xá luân phiên lưu trụ,

Ngọc Trang, miền thuỳ dương cát trắng,

Ngọc Nhơn - Ngọc Hội, xứ anh hùng áo vải,

Ngọc Nghĩa (Quảng Ngãi), giám sát đốc công,

Ngọc Trị - Ngọc Hà, công đức trùng tu,

Ngọc Hương, đất thần kinh an trụ.

Nhiều năm tháng với núi Ngự, sông Hương,

Với Trưởng lão Giác Cẩm, với Hoà thượng Giác Minh,

Tam tạng giáo pháp, Thánh điển gối đầu,

Quy Sơn cảnh sách, Khuyến phát tâm văn nằm lòng.

Trang thơ lưu niệm Tâm Quảng thi tập,

Trường hạ Hệ phái nhiều năm cộng tu,

Từ hành giả đến chức sự hạ trường,

Giáo dưỡng hậu học bằng tinh thần cầu học.

Dù cho tứ đại già cỗi suy hao,

Tinh thần học Phật luôn luôn mạnh mẽ,

Vẫn xem kinh và tra cứu mỗi ngày.

Ngọc Giáng thân thương từ biệt tứ thân,

Nơi an trụ những tháng năm sau cuối,

Nơi xả thân tứ đại với đất trời.

Hơn mai thế kỷ trước, cắt ái từ thân trong mùa Phật đản,

Hơn nữa thế kỷ sau, dứt cõi hồng trần trong mùa sen nở.

Ngưỡng bạch Giác linh Hòa thượng:

Nước từ ái, sông Hương chưa bao giờ vơi cạn,

Tùng chí nguyện, núi Ngự vẫn mãi mãi tươi xanh,

Đến tợ vầng trăng, theo nước trăm sông về biển cả,

Đi như cánh hạc, cùng mây vạn núi hướng trời cao.

Hôm nay, chư Tôn đức Giáo phẩm Ban trị sự Giáo đoàn II, pháp hữu huynh đệ và tứ chúng đệ tử, Phật tử gần xa đều kính thương luyến tiếc, nhất cú nhất kệ, thể hiện đạo tình Linh Sơn pháp lữ, thành kính tiễn biệt Giác Linh Hòa thượng.

Kính Nguyện Giác linh Hòa thượng thùy từ chứng giám.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan