CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giáo đoàn II tưởng niệm Đức Thầy Giác Tịnh lần thứ 11

Sáng ngày 20/5 năm Kỷ Hợi (22/6/2019) tại Tịnh xá Ngọc Nhơn (số 999 Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) long trọng tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 11 Đức thầy Giác Tịnh – sáng lập Giáo đoàn II HPKS viên tịch.

Chứng minh buổi lễ có HT. Giác Dũng - Chứng minh GĐ II; HT. Giác Hùng - Chứng minh GĐ III; HT. Giác Trí - Phó trị sự GĐ III; HT. Giác Sơn, HT. Giác Minh, đồng Phó trị sự Giáo đoàn II; cùng chư Tôn đức trụ trì trụ xứ các miền Tịnh xá Giáo đoàn II, chư Tăng Ni đệ tử của Đức thầy trong và ngoài tỉnh cùng về tham dự.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, áng hương trầm quyện tỏa chư tôn đức Giáo phẩm dâng nén tâm hương cúng dường tưởng niệm Giác linh đức Ngài, sau đó toàn thể môn đồ Pháp quyến và đạo tràng lắng lòng nghe lại cuộc đời đạo nghiệp của của Ngài, qua những dòng lược sử tưởng niệm được TT. Giác Mạnh tuyên đọc.

Đức thầy Giác Tịnh thế danh là Huỳnh Văn Sường, sinh năm Mậu Thìn (1928) tại Tân An, tỉnh Long An là một trong những đệ tử lớn của Tổ sư Minh Đăng Quang, xuất gia tu học với Tổ sư từ những năm đầu Tổ sư lập đạo. Đức thầy thọ Sa-di vào ngày rằm tháng 8 năm Mậu Tý (1948), thọ Tỳ-kheo ngày rằm tháng Giêng năm Tân Mão (1951). Năm 1958, Đức Thầy hành đạo ra miền Trung và ngôi Tịnh xá Ngọc Nhơn cũng được thành lập từ năm ấy.

Hơn 60 năm hành đạo, Ngài không ngại gian khó, đi khắp nơi hành đạo, đặc biệt là vùng Duyên hải miền Trung cát trắng đầy nắng gió. Bằng gương đạo đức sâu dày và thân giáo uy nghiêm, thuận theo nhân duyên mà chuyển hóa, Đức Thầy đã tế độ thế phát cho nhiều đệ tử xuất gia như Trưởng lão Giác Định, Trưởng lão Giác Cẩm,… cùng quý Hòa thượng Giác Thinh, Giác Thìn, Giác Diệu, Giác Dũng, Giác Thường, Giác Thanh,… thành lập xây dựng trên 15 ngôi Tịnh xá và quy y hướng dẫn cho rất nhiều Phật tử tại gia tu học dưới mái đạo tràng các miền tịnh xá mà Ngài đã khai sơn tạo dựng.

Hóa duyên viên mãn, Đức Thầy đã xả bỏ thân Tứ đại năm uần giả hợp vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 5 năm Mậu Tý (2008), trụ thế 81 năm, Hạ lạp 57 năm. Sau lễ trà tỳ, rất nhiều xá lợi của Đức thầy được lưu lại tại Bảo tháp Phổ Chơn, Tịnh xá Ngọc Nhơn.

Sau đó Phật tử Tịnh xá Ngọc Nhơn đại diện cho toàn thể Phật tử các đạo tràng dâng lên lời cảm niệm Ân sư và tác bạch cúng dường trai ngọ. Với lòng thành kính ấy, chư Tôn thiền đức đã chứng minh và ban pháp từ nhằm khuyến tấn cho Phật tử về tham dự, đặc biệt là noi gương hạnh của Đức thầy để làm tròn bổn phận của người Phật tử tại gia.

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan