CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Giáo đoàn III tưởng niệm đức Thầy Giác An lần thứ 48

Nằm trong chương trình Đại lễ Tự tứ Tăng – Vu lan Báo hiếu PL.2562, và cũng để thể hiện tinh thần hiếu đạo, hiếu kính đối với với những bậc có công vun bồi, có ân giáo dưỡng pháp thân huệ mạng, sáng ngày 16/7/Mậu Tuất, Giáo đoàn III đã hiện thực hóa tinh thần tri ân báo ân ấy bằng hình ảnh Tăng Ni làm lễ Tưởng niệm lần thứ 48 ngày đức Thầy Giác An, vị khai lập Giáo đoàn III viên tịch. Và cũng để ôn lại công hạnh của đức Thầy, Tăng đoàn trước khi thực hiện nghi lễ Tưởng niệm đã thực hành công hạnh trì bình hoá duyên mà đức Thầy đã hành trì trong suốt cuộc đời hành đạo của mình.

Sau khi hoàn tất phương cách thể hiện niềm tri ân này, Tăng đoàn dưới sự chứng minh hướng dẫn của HT. Giác Hùng, Đệ nhất chứng minh Giáo đoàn cùng chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn đã cử hành phương cách tri ân qua nghi thức tưởng niệm, cung tuyên lại tiểu sử, cùng dâng lên đức Thầy những thành quả mà Tăng đoàn đã đạt được trong năm qua.

Để bắt đầu nghi lễ tưởng niệm, Hòa thượng Giác Minh, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ đã hướng dẫn đại chúng đảnh lễ và cử hành nghi thức tưởng niệm.

Tiếp đến, Hoà thượng Giác Thành, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn đã thay lời hàng lãnh đạo cung tuyên lại tiểu sử của đức Thầy để hàng đệ tử hậu học cùng nam nữ Phật tử nương theo mà tu học.

Kế đến, Thượng toạ Giác Duyên, Chánh Thư ký đã thay lời Tăng đoàn dâng lên cúng dường đức Thầy những thành quả mà Tăng đoàn đã làm được cho sự phát triển Tăng đoàn như kiện toàn nhân sự giáo đoàn, giáo dục đào tạo Tăng Ni trẻ nhận thức rõ tôn chỉ con đường khất sĩ của Tổ Thầy, và đặc biệt là hướng dẫn phương pháp Tổ Thầy đã truyền trao để giúp Tăng Ni trẻ biết cách hoàn thiện đời sống phạm hạnh của mình.

Cuối cùng, Hoà thượng Giác Hùng đệ nhất chứng minh Giáo đoàn đã có lời tưởng niệm, và sau đó tán thán, giáo huấn hàng hậu học hãy tiếp nối tôn chỉ Tổ Thầy, hãy nhìn vào cuộc tu tập phụng sự của đức Thầy mà soi chiếu để xứng đáng là học trò của Thầy.

Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:

HT. Giác Minh xướng lễ

Chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo giáo đoàn

Đại đức Giác Minh Tôn, MC chương trình

HT. Giác Thành cung tuyên tiểu sử đức Thầy

TT. Giác Duyên báo cáo Phật sự của Giáo đoàn

HT. Giác Hùng ban đạo từ

 Quang cảnh buổi lễ

Chư Tôn đức Giáo đoàn cùng Phật tử ghi hình lưu niệm

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan